ÄrtorHela Ärtor i säck

Proteinrik  •  Energirik  •  Mycket lysin

Ärtor har ett högt innehåll av både protein och stärkelse och utgör därför både en energi- och en proteinkälla för djuren. Innehållet av aminosyran lysin är högt medan innehållet av de svavelhaltiga aminosyrorna metionin och cystein är lågt. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag.

Svenska Foder grundsäck

Ärtor till de olika djurslagen

Hästar på äng

Häst

Ärtornas höga lysininnehåll kan göra dem intressanta. Ärtorna måste krossas innan utfodring.

Bruna höns

Fjäderfä

Ärtor är ett utmärkt fodermedel till fjäderfä förutsatt att man är uppmärksam på aminosyrabalansen eftersom ärtor har ett lågt innehåll av aminosyran metionin.
Tacka med lamm

Får

Ärtor är ett utmärkt fodermedel till såväl lamm som vuxna får. Till högproducernade djur kan ärtornas låga AAT-värde begränsa användningen. Krossas innan utfodring.

Vildsvin

Vilt

Ärtor är ett av de populäraste fodermedlen för att utfodra vildsvin.
Liten glad gris på halmbädd

Gris

Ärtor är ett utmärkt fodermedel till grisar i alla ålder förutsatt att man är uppmärksam på aminosyrabalansen eftersom ärtor har ett lågt innehåll av aminosyran metionin. Krossas eller males före utfodring.

Fem unga kor på bete

Nöt

Ärtor är ett utmärkt fodermedel till såväl kalvar som vuxna nötkreatur. Till högproducerande djur kan ärtornas låga AAT-värde begränsa användningen. Krossas eller males innan utfodring.