KornHel & Krossat Korn i säck

Användbart spannmålsslag  •  Bra aminosyraprofil  •  Energirikt

Populärt spannmålsslag som passar till alla djurslag. Näringsmässigt kan man säga att korn ligger någonstans mellan havre och vete både vad gäller fiber-, stärkelse- och energiinnehåll. Korn kan utgöra hela spannmålsandelen i foderstaten till de flesta djurslag. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Ibland behövs också extra protein.

Finns som helt korn och som kornkross. Krossad korn har en något begränsad hållbarhet eftersom den kan påverkas när den kommer i kontakt med luften.

Svenska Foder grundsäck

Korn till de olika djurslagen

Hästar på äng

Häst

Kornets stärkelse har en lägre tunntarmsmältbarhet än havren, och föredras till vissa hästar, framförallt de som tenderar att bli väl aktiva av havre. En vanlig giva till en vuxen häst är 0,4-3 kg korn per dag. Det vanligaste är att man fodrar korn antingen krossat eller blötlagt.
Bruna höns

Fjäderfä

Korn kan användas till äldre fjäderfä men bör inte utgöra hela spannmålsgivan, då fibersammansättningen kan vara tuff för mage och tarm. Maxgivan korn bör ligga kring 15-20 %.
Tacka med lamm

Får

Populärt spannmålsslag till får i alla åldrar. Ungefärliga givor: Högdräktig/Digivande tacka 1-2 kg. Växande lamm 0,5-1,0 kg. Korn fodras ofta malt eller krossat.

Rådjur

Vilt

Korn är ett populärt och smakligt fodermedel till bland annat vildsvin.
Liten glad gris på halmbädd

Gris

Smakligt spannmålsslag som kan ges till grisar i alla åldrar. Fibrerna anses ha positiva egenskaper för unga djur. Korn kan utgöra hela spannmålsdelen till gris, men bör utfodras krossat eller malt.

Fem unga kor på bete

Nöt

Smakligt spannmålsslag som kan ges till nötkreatur i alla åldrar. Bör krossas eller malas före utfodring.