VeteHel Vete i säck

Energirikt  •  Lågt fiberinnehåll  •  Smakligt

Vete är ett energirikt spannmålsslag som passar till alla djurslag. Vete innehåller mer stärkelse och mer energi jämfört med havre och korn. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Ibland behövs också extra protein.

Svenska Foder grundsäck

Vete till de olika djurslagen

Hästar på äng

Häst

Vetens stärkelse har en lägre tunntarmsmältbarhet än havren, och föredras till vissa hästar, framförallt de som tenderar att bli väl aktiva av havre. Vete innehåller mycket stärkelse, varför vetegivan ska ökas långsamt. En vanlig giva till en vuxen häst är 0,4-2,5 kg vete per dag. Det vanligaste är att man fodrar vete antingen krossat eller mald.

Bruna höns

Fjäderfä

Vete är ett energirikt och mycket använt spannmålsslag till alla typer av fjäderfä.
Tacka med lamm

Får

Energirikt spannmålsslag som fungerar bra till får i alla åldrar. Det som kan begränsa givan i foderstaten kan vara stärkelsenivån. Ungefärliga givor: Högdräktig/Digivande tacka 0,5-1,5 kg. Växande lamm 0,4-0,8 kg. Vete fodras ofta malt eller krossat.
Vildsvin

Vilt

Vete är ett populärt och smakligt fodermedel till bland annat vildsvin.
Liten glad gris på halmbädd

Gris

Smakligt, energirikt spannmålsslag som kan ges till grisar i alla åldrar. Vete bör krossas eller malas före utfodring.

Fem unga kor på bete

Nöt

Smakligt spannmålsslag som kan ges till nötkreatur i alla åldrar. Bör krossas eller malas före utfodring.