Search
Close this search box.

.

.

Årets grovfoder kräver mer energi

2019 blev ett år som gett en stor spridning i kvaliteten på grovfoderskörden, det visar en sammanställning av årets grovfoderanalyser. Vid en jämförelse med ett medel för de senaste tre årens grovfoderanalyser, står det klart att mycket av grovfodret har såväl låga energi- som proteinvärden. Erika Nyström, Produktchef Nöt, konstaterar dock att det kanske framförallt är mer energi som krävs i foderstaten framför foder med högre råprotein.

– De som slog sin vall tidigt eller mycket tidigt har fått bra värden, konstaterar Erika. Men både energi och protein sjönk snabbt. Det innebar i sin tur att de som slog gräset vid ”normal” till ”lite sen” tidpunkt – för att få en större mängd foder – har fått en relativt låg smältbarhet och lite protein i sin första skörd.

– När vi jämför sammanställningen för årets analyser med medel de senaste 3 åren, blir detta tydligt, fortsätter hon. Protein saknas även i andra skörd och alla tre skördar ligger lägre i energi än senaste åren. Tittar man på förstaskörden skiljer energin i snitt 0,41 enheter Nel20*, vilket motsvarar ca 0,7 MJ.

Svårt att toppa mjölkproduktionen

Efter samtal med kunder och rådgivare upplever Erika att det sammanfattningsvis verkar vara svårt att toppa mjölkproduktionen i år.

– Trots att proteinet ligger lågt skulle jag tro att många gårdar har hög urea i mjölken, konstaterar Erika. Detta behöver inte betyda att man ska gå in med ett foder med högre råprotein. I många fall behöver man istället mer AAT och framför allt mer energi för att få en bättre balans i foderstaten.

Här menar Erika att Rosafodren kan innebär en stor fördel ett år som detta.

– Våra Rosafoder är mer högkoncentrerade i energi med god proteinkvalitet och de kan hjälpa upp en svag produktion baserat på de grovfoderanalyser vi sett. Även en större andel kraftfoder i foderstaten är troligtvis oundvikligt för att lyckas driva mjölk i år.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: