Search
Close this search box.

.

.

På Optilab analyserar vi grovfoder

Analysera ditt grovfoder

Det är klokt att analysera det grovfoder man har för avsikt att ge till sina djur, oavsett om det är kor, hästar eller får. När näringsinnehållet i grovfodret är känt, kan man komplettera med ett foder som passar så att djuren får tillräcklig mängd av alla viktiga näringsämnen.

På Optilab utförs varje år en stor mängd grovfoderanalyser. När proverna kommer in torkas de och mals till ett fint pulver. Analysen utförs med hjälp av NIR-teknik. Det är ett snabbt sätt att analysera prov där det många gånger går att få flera parametrar samtidigt. Prover som består till största delen av gräs brukar vara relativt lätta att analysera. Om det är inblandning av till exempel baljväxter eller andra arter behöver man ofta göra en kemisk analys. Det är både mer arbetskrävande och mer kostsamt.

Vilken typ av prover analyseras?

De första proverna för säsongen brukar komma in till Optilab under den senare hälften av maj. De är oftast prognosprover. Allteftersom sommaren har sin gång kommer prover in – till en början är det mycket grönmassaprover. Sedan övergår det till mer hö-, hösilage- och ensilageprover. Mot slutet av november märks en tydlig avmattning av inkommande grovfoderprover.

Prognosproverna tas för att få en uppfattning om när det är dags att skörda vallen. Den parameter som man främst tar hänsyn till är protein. Detta värde kan man påverka beroende på när man väljer att skörda.

Hur påverkar man proteinhalten?

Kväve är en del i protein. Det finns ett samband mellan tillgängligt kväve och plantans storlek samt hur snabbt proteinvärdet sjunker då plantan växer. När en mängd kväve tagits upp av plantan och omvandlats till protein, ändras inte den mängden i någon större utsträckning. Däremot växer plantan och proteinkoncentrationen sjunker. Den tid det tar för proteinvärdet att sjunka till en önskad nivå kan beräknas och därmed kan man veta när det är dags att skörda. Sen får man hoppas på vädrets makter.

Grönmassa eller ensilage, hö eller hösilage?

Proverna analyseras, som nämndes ovan med NIR-teknik. Vi använder olika kalibreringar beroende på vilken typ av prov det är: grönmassa, hö, hösilage, ensilage. På laboratoriet kan det ibland vara svårt att avgöra vad provet ska klassas som. Många gånger kan ett prov med grönmassa vara märkt ”ensilage”. Tanken är ju att det så småningom ska bli ensilage, men vi kan inte analysera det som ett ensilage utan väljer då att kalla det grönmassa.

Efter analysen

Många av våra kunder har kontakt med en foderrådgivare som hjälper till att tolka resultaten och därefter beräkna en foderstat som passar just deras besättning.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: