Grovfoderkvaliteten är avgörande

Eftersom grovfodret utgör basen i utfodringen av dina tackor och lamm är det viktigt att sikta på rätt kvalitet. Vad som är lämplig kvalitet beror på vilket stadie djuret är i. Skördetidpunkt, vallfröblandning och gödsling är några av de viktigaste faktorerna för att påverka den näringsmässiga kvaliteten i grovfodret.

Högt näringsinnehåll ger högre konsumtion hos djuren. Även ts-halten i grovfodret kan påverka hur mycket de orkar äta. Mycket blöta eller mycket torra grovfoder sänker
konsumtionen av fodret. Optimalt intervall är mellan 35-45% torrsubstans. Vid bra vallfoderkvalitet kan lamm äta ca 1,3 % NDF av kroppsvikten och digivande tackor kan äta upp mot 1,6-1,8 % NDF av kroppsvikten.

I tabell 1 finns en översiktlig rekommendation för grovfodrets näringsmässiga kvalitet till olika djurkategorier. Skördas 1:a skörden relativt tidigt kan man istället vänta lite längre med 2:a skörden för att på så sätt få till två olika kvaliteter som passar djur i olika stadier. Var noggrann med att märka upp balarna och ta en analys på det skördade fodret så att du kan komplettera med rätt sort och mängd kraftfoder.

Hos Optilab kan du enkelt beställa en analys direkt i deras webshop. Där finns även mer information hur en analys ska tolkas. Klicka på bilden nedan eller gå in på
www.svenskaoptilab.se

Optilab Logotyp
vall

Lämpliga vallfröblandningar

Lämpliga vallfröblandning är vår Optifår som ger en blandvall med gräs och klöver samt våra rena gräsblandningar Rapp, Hipp Hopp och Kaliber.

Tabell 1 – Rekommenderade näringsvärden för grovfoder till tackor och lamm.

DjurkategoriEnergi
MJ/kg ts
Råprotein
g/kg ts
Fiber (NDF)
g/kg ts
Lågdräktiga/Sinta9,8-10,295-115> 550
Högdräktiga10,5-11,5130-160430-530
Diande/växande> 11,0> 140430-480

Kategorier i: , , ,