Växtodling Alla artiklar

Optimera årets kvävegödsling

Växtodling är en bransch med stora variationer, inget år eller fält är lika dant som det andra. Det som var

Publicerad 11 april, 2022 8:00
Fält med rödklöver

Flytgödsling av vall

Priserna på gödning har stigit kraftigt sedan i fjol somras och värdet i flytgödsling blir därför också högt. Optimalt utnyttjande

Publicerad 9 april, 2022 8:07

Förebygg problem med gräsogräs

Problem med gräsogräs upptäcks sällan innan det är spritt till en stor del av fältet och för några av gräsogräsen

Publicerad 5 april, 2022 3:00

Grip våren i språnget med Perfect Spring

En rätt balanserad näringsgiva är avgörande för grödans tidiga utveckling. Fosfor är särskilt viktig för god rotutveckling och bestockning, särskilt

Publicerad 3 april, 2022 2:31