Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

35 år i lantbrukets tjänst!

Svenska Foder fyller 35 år i år. Det viktigaste med detta är att vi fyllt en viktig funktion inom lantbruket under så många år. Vi har skapat så pass mycket värde så att lantbrukare i Sverige fortsatt att handla med oss. Det är stort. Det är alla vi som jobbar i Svenska Foder stolta över, och detta förtroende vill vi fortsätta att förvalta. Vi har haft framgångar och motgångar, som alla som befinner sig i en marknad. Men det som är mest definierande med oss som bolag är hur vi har hanterat just motgångarna.

Motgången ger plats för möjligheten

En motgång eller en kris är ett viktigt tillfälle att se över vad man gör bra och vad man gör mindre bra – och förändra sig. Att kunna vara klartänkt och metodisk istället för att hamna i panik och greppa efter halmstrån eller ännu värre, ljuga för sig själv.

I sämre tider har vi i Svenska Foder nyktert kunna se på vad i vår verksamhet som faktiskt inte fungerar och – utan att skylla på någon eller något – fokusera på hur vi kan förändra och därmed förbättra oss, så att våra kunder fortsätter att ha förtroende för oss som leverantör. Målet är tydligt. Att skapa värde för våra kunder. Om vi gör det behåller vi detta förtroende. Genom att vara relevanta, skapa nya foder, följa med i utvecklingen, effektivisera, skapa konkurrenskraft, hitta nya verksamhetsområden.

Dåtiden och nutiden

Historien är viktigt. Det är viktigt att se tillbaka på allt som hänt, tänka på det arbete som blivit gjort, och vara stolt över det man åstadkommit. Jag är väldigt stolt över att vara del av ett bolag där jag varje dag får komma till ett arbete och bli upplyft av vad mina medarbetare åstadkommer och hur vi tillsammans kan titta på en utmaning och se en möjlighet.

Men det som också kännetecknar Svenska Foder och lantbruket i stort är att ha en strategi för nuet. Hur hanterar vi att nuet, det som händer idag, kan vara radikalt annorlunda i morgon. Detta känner du som lantbrukare till allt för väl. Du kan ha planerat sådd, men så går såmaskinen sönder, eller så har väderleken skiftat. Då måste du snabbt kunna ställa om, inte bli uppgiven, utan bara ta tag i nästa uppgift och utföra den väl. Det är också det en inspirerande del i vår vardag, och som gör att varje dag aldrig är den andra lik.

35 år i lantbrukets tjänst. 35 år i att utveckla produkter och skapa värde för lantbruket. 35 år i att vara här och nu – och möta dig som kund på ett professionellt sätt.

35 år med blicken fäst på framtiden! Nu möter vi våren 2024!

Carsten Klausen

VD Svenska Foder

carsten.klausen@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: