Search
Close this search box.

.

.

Ärtor för en bättre värld

DLGs tyska bolag HaGe kommer att investera i en ny fabrik i Tyskland. Anläggningen ska producera högförädlade  ärtproteiner till livsmedelsindustrin. Projektet är ett led i DLG-koncernens hållbarhetsplan ZERO och är samtidigt ett av de största gröna tilltag som koncernen presenterar på den strategiskt viktiga tyska marknaden.

DLG-koncernen fortsätter att investera enligt en hållbar dagordning. Nu har man gått samman med andra aktörer kring att bygga en fabrik i norra Tyskland som ska producera högförädlade ärtproteiner till livsmedelsindustrin. Koncernchef Kristian Hundebøll:
-I DLG har vi i många år arbetat med hållbarhet, och vi har i början av året satt ett ambitiöst mål att koncernen skall vara kliamtneutral 2050. Med etableringen av ärtproteinfabriken i Tyskland sänder vi en klar signal om var vi är på väg. Jag är alldeles särdeles glad över att vi som koncern tar detta tydliga gröna steg just i Tyskland som en nyckelmarknad för oss, säger Kristian Hundebøll.

Gröna proteiner växer

Med hållbarhetsplanen ZERO strävar koncernen efter att göra sina egna aktiviteter mer klimateffektiva, samtidigt som man utvecklar verktyg och produkter med en hållbar profil till ägare och kunder. Som exempel har DLG tillsammans med andra andelsbolag från mitten av maj börjat producera gröna proteiner av ekologiskt gräs och lusern i Västjylland – något som kan bli en viktig beståndsdel i husdjursnäringen. Och med investeringen i ärtproteinprojektet i Tyskland tar DLG-koncernen ett nytt steg i den gröna riktningen, där man ser en stor potential för ärtproteiner i framtidens livsmedel.

Odlingen av både gräs och ärter bidrar till en kvävereducerande effekt och samtidigt binder gräset CO2 till jorden, så att det inte tränger ut i atmosfären. Därför har produktionen av gräs och ärter en stark klimat- och miljöprofil, som DLG kan använda till att producera en klimateffektiv beståndsdel i husdjursnäringen – där man på sikt också ser en potential särskilt inom baljväxter i livsmedel.

-Vi ser en ökande efterfrågan på växtbaserade livsmedel, och det förväntar vi oss kommer att fortsätta framöver. Därför är det glädjande att vi nu visar vägen på den tyska marknaden genom att helt konkret bygga en fabrik som koncentrerar sig på den hållbara dagordningen inom humankonsumtionen, säger Kristian Hundebøll och avslutar:

– I Västjylland där vi håller på att bygga Nordeuropas första och största fabrik av sin sort för att utvinna gröna proteiner av gräs och lusern, och nu investerar vi i att bygga en stor fabrik i Tyskland, där vi har fokus på produktion av ärtprotein. Det är ett uttryck för att vi har modet att investera i ny teknologi som vi menar är en central del av lösningen för att kunna infria målet om ett klimatneutralt näringsliv 2050.

Med hållbarhetsplanen ZERO strävar koncernen efter att göra sina egna aktiviteter mer klimateffektiva, samtidigt
som man utvecklar verktyg och produkter med en hållbar profil till ägare och kunder.

Koncernchef Kristian Hundbøll

-Vi ser en ökande efterfrågan på växtbaserade livsmedel, och det förväntar vi oss kommer att fortsätta framöver.

Koncernchef Kristian Hundebøll

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: