Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bekämpa dina skadedjur med Nomus!

Nomus Skadedjursbekämpning har under de senaste tre åren märkt en stor ökning på bekämpningen av råttor och möss. Den här ökningen handlar om mänskligt beteende. Där människor finns, där finns också råttor. Genom sophanteringen som följer i våra spår, följer också råttorna. Ebba Tham som arbetar på Nomus har också sett en klar efterfrågan på råttbekämpning i Skåne där hon verkar.

För de som har problem inom jordbruksföretagen är det här en oerhörd risk man tar om man inte gör ett gott förebyggande arbete, men också bekämpar vid angrepp. Det här är djur som snabbt förökar sig och det kan bli till ett väldigt stort problem.

–A och O är alltid att se till så att man håller rent i sina utrymmen. Alla ställen där det finns potentiell mat drar till sig råttor. Därför skall man alltid hålla rent, sopa ihop spannmålsrester, se till så att saker inte ligger i högar där råttorna kan fortsätta sitt liv i fred.

Att ligga steget före

Det förebyggande arbetet är givetvis det viktigaste. Utan det sprider sig råttorna och mössen ännu snabbare. Men när man råkat ut för ett exempelvis ett råttangrepp, är det viktigt att man snabbt och resolut går in och bekämpar.

–Lantbruken idag har en kapitalintensiv verksamhet. Maskiner, tröskor, traktorer är dyra redskap som idag finns på varje gård. Då kan ett råttangrepp bli en kostsam affär. Råttorna biter gärna på slangar, och sladdar och kan kosta lantbrukarna ohyggligt mycket pengar.

–Den vanligaste råttan är brunråttan och den är en mästare på att ta sig in överallt, och sprider mycket smittor via sin urin och sin avföring till såväl djur som människa.

När angreppet är ett faktum och förebyggande arbete inte längre hjälper måste man bekämpa. Ebba Tham visar hur hon sätter ut fällor på strategiska platser.

–Råttan tycker inte om öppna ytor. Det vill kunna gömma sig och hålla sig undan. Därför skall fällorna placeras vid strategiskt viktiga ställen, där de har möjlighet att gå in utan att exponera sig själv för mycket.

Avtal med fasta åtaganden

Skadedjursavtalet med fasta åtaganden hos Nomus innebär att man upprättar ett åtgärdsprogram och en besöksplan med fasta besök för att minimera skador i byggnader och på egendom. Idag ingår inte skadedjursbekämpningen i somliga regioner, när man tecknar avtal med vissa försäkringsbolag. Därför bör du se över dina avtal. När Nomus får uppdraget finns det en speciell hantering:

–Först görs vi en riskbedömning av objektet, berättar Ebba. Vårt arbete blir att läsa av området och placera ut fällorna på rätt platser. Vi identifierar där de har gått in, där vi ser att de gnagt och lämnat spillning.

–Därefter bestämmer vi hur omfattande det förebyggande skyddet ska vara och hur många fasta besök som behövs per år, fortsätter hon. I riskbedömningen ingår även rådgivning i förebyggande syfte för att minimera skador.

–Vi vet och ser att det ger resultat, avslutar hon.

Vi finns för dig

Var Nomus finns i Sverige, hittar du på deras hemsida. I Skåne arbetar Ebba tillsammans med Alexander Correa, och tillsammans ser de till så att din verksamhet kan bli fri från skadedjur och andra problem.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: