Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Centrallagret – en vital del i Svenska Foders motor

Bortsett från datorernas definitiva intrång under 90-talet har nästan två decennier med relativt få förändringar av sättet att arbeta med centrallagerstyrning präglat verksamheten på Svenska Foders Centrallager i Hällekis. Det var en positiv företagsanda och stor hängivenhet hos medarbetarna som in i det sista gjort det möjligt att möta de ökande volymerna och hanteringen av allt fler artiklar på Centrallagret. Men för att möta dessa utmaningar på ett förnuftigt sätt beslutade Svenska Foder under 2016 investera i ett nytt centrallagersystem. Efter en tuff introduktion under våren är nu systemet i full drift.

Sedan starten för snart 30 år har Svenska Foders Centrallager varit beläget i Hällekis. Väl integrerat med Spannmålsmottagningen och foderproduktionen som finns på fabriksområdet som ligger två stenkast från det lilla samhället Hällekis vid sluttningen av berget Kinnekulle. Såväl produktion som produktivitet har växt i takt med företaget och tillströmningen av såväl nya kunder som produkter har kraftigt expanderat. Tiden har således inte stått still och likaledes har inte medarbetarna i verksamheten varit avhängiga framstegen eller förändringarna under åren.

Som ett led i att möta kraven på hantering av ökade volymer och artiklar genomförde bolaget en genomlysning av organisation, arbetssätt, lagringsutrymmen och teknisk systemkapacitet under hösten 2016. En arbetsgrupp med projektledning introducerade då en plan för att möta företagets framtida krav från kunderna. En av de mest konkreta slutsatserna var beslutet om att ersätta ett äldre, och i många avseenden inte längre utvecklingsbart system, mot ett nytt uppdaterat datalagringssystem. Det gamla systemet hade nått vägs ände. Det nya systemet som upphandlades i konkurrens av andra leverantörer innebar en utmaning av såväl arbetssätt som arbetsmetodik genom införandet av ny teknik.

Vid årsskiftet 2016/2017 lanserades det nya systemet. Handscanners blev den nya vardagen tillsammans med läsplattor. Genom digitaliseringen gavs möjligheter att online korrigera lagersaldon med hjälp av läsplattan som ersatte de tidigare följesedlarna i papper. Handscannern förenklade för avläsning av streckkoder på artiklarnas olika lagerplatser. Förväntningarna på att lagerpersonalen själv, genom tekniska landvinningar, skulle kunna ha översyn och kontroll på arbetet var höga.

Precis som med den mesta av teknisk förändring blev bristerna emeller-tid synliggjorda när systemet driftsatts. Somt var tekniska ”buggar” och annat rena användarfel. Trots en hängivenhet från personalen kunde vi inte hålla vår målsättning att förhindra att våra interna problem skulle drabba våra kunder. Kritiken från kunder och återförsäljare var med rätta tuff, och våra medarbetare på såväl marknadsavdelning som centrallager var under mycket stor press. Johan Nordenblad, logistikchef och Vice VD, tillbringade två månader som operativ chef för att sätta sig in i problemet och menade att centrallagerdriften vid denna tidpunkt var företagets viktigaste prioritering.

Under början på mars vidtog därför ledningen kraftfulla åtgärder där personalgrupper från olika håll i bolaget skulle backa-upp den ordinarie personalen. Bland annat anställdes en ny centrallagerchef för ett definitivt tillträde under hösten. Även extra anställd personal i både administration och produktion rekryterades.

Efter satsningen på ett systematiskt förändringsarbete mellan mars och juni gjordes justeringar i både arbetsrutiner, tekniska uppdateringar, anpassningar av lagerutrymmen med syfte att få teknik och människa att harmoniera. I samband med en stor inventering i början på juni kunde organisationen konstatera att flödet äntligen var precis så det var tänkt från början. Efter semester-perioden har volymerna återigen ökat och slagit nya rekord men utan att
produktiviteten sviktat.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: