Search
Close this search box.

.

.

DeHeus drar lärdom av svenska erfarenheter

Under våren besökte det nederländska familjeföretaget DeHeus´ fjäderfäavdelning Svenska Foder för att utbyta erfarenheter. Man besökte Aviagen SweChick, Blenta, två avelsuppfödare, samt foderfabriken i Tågarp. DeHeus var bland annat intresserade av Svenska Foders engagemang i salmonellabekämpning – och den svenska hanteringen av de regler som finns.

– Vi är mycket nöjda med vårt besök i Sverige, berättar Gerry Oude Elferink, global chef för Fjäderfäavdelningen i DeHeus. Vi har utvärderat hela resan och alla mål beträffande vår studieresa uppnåddes.

– Inte nog med att vi fick en bra bild av den svenska fjäderfäsituationen och utvecklingen, utan även vad gäller resten av Skandinavien, fortsätter han.
Under tre dagar fick man bland annat möta två avelsföretag, två avelsuppfödare, för att beröra frågor som rör dessa olika typer av produktioner. Man avslutade sin studieresa med ett besök på Svenska Foders foderfabrik i Tågarp, Skåne och kontoret i Knästorp.

– Dag 1 tog vi studiesällskapet till Aviagen SweChick, säger Lars Pettersson, foderutvecklare på Svenska Foder. Här diskuterade vi dagens avelsdjursproduktion, hur de arbetar med att förebygga sjukdomar, samt hur salmonellakontrollen i Sverige har påverkat produktionsförhållandena för avelsdjuren.

– Som företag vill vi lyssna på olika alternativ hur vi kan tänka när vi ska bygga upp salmonellasäkring av foder- och kycklingproduktion i Nederländerna, fyller Gerry Elferink i. Sverige har erfarenheter kring det här, som vi vill ta del av – något vi också fick.
Under den första dagen gjordes även ett besök på Östergård som är avelsuppfödare till Aviagen SweChick.
Dag två ägnades åt Blenta där e-kolisituationen och effekterna med ett system inom avelsuppfödningen där man kontrollerar e-kolismitta.

– Vi diskuterade även kvalitet på avelsdjur och vad det är som påverkar denna kvalitet och hur man kan påverka djuren på bästa sätt. Diskussionen kom även att beröra kross- kontra mjölfoder och hur det påverkar beteende och produktion.
Även denna dag besökte man en avelsuppfödare, Elinedal, med 45 000 djur i två hus.

Avslutningsvis besöktes Tågarpsfabriken dag tre där man fick en genomgång av fabriken av fabrikschef Per-Ola Johnsson och platsansvarig för fabriken Daniel Roth.

– Här diskuterades ren foderproduktion och foderstruktur, med avstickare kring helhavre och/eller hel-vete vid foderpelletering och effekterna av olika ingredienser, säger Lars Pettersson. Vi gick också runt i fabriken och fick se själva processen.

Nytt för deltagarna i DeHeus var produktion av klippt pellets till värphöns. I Nederländerna är fortfarande alla foder till värphöns i mjölform och inte värmebehandlat.

– Det blir en utmaning för DeHeus att hantera, investera i och argumentera för gentemot våra kunder. Men en utmaning vi är villiga att diskutera och ta lärdom av, konstaterar Gerry Elfrink.

Avslutningsvis diskuterade man på Svenska Foders kontor i Knästorp med produktchef Åsa Carlsson angående Svenska Foders avelsfoderprogrammet.
– Det var en intensiv resa, men väldigt välgörande och intressant för oss, säger Gerry Elfrink. Vi har haft ett mycket bra utbyte och intressanta diskussioner och tar med oss våra nyavunna kunskaper in i vår egen verksamhet.

– Denna typ av möten är ju bra för båda företagen – att ha allvarliga och fokuserade diskussioner kring uppfödning, sjukdomar, foderkvalitet och vad som påverkar djuren på ett positivt sätt. Det är ett sätt till vidareutvecklas och kunskapshöja våra respektive organisationer. Målet är tydligt: att skapa en avelsdjursproduktion som är hållbar, både hälsomässigt som lönsamhetsmässigt, avslutar Lars Pettersson.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: