Search
Close this search box.

.

.

Den röda tråden är kunden

Nyligen har vi kommunicerat ut vårt resultat. När resultatet presenteras har man egentligen redan lämnat det. Ett resultat handlar om att summera det år som gått: levde vi upp till det vi sa, vad blev annorlunda, vad gjorde vi bra, vad kan vi göra bättre. 2020 blev ett bra år för Svenska Foder, trots att vi måste omformulera hur vi tar oss an omgivningen och möter kunder. Vi lyfte oss på olika områden som gör att vi får en bättre bas att gå vidare ifrån. Vi hittade nya vägar att kommunicera. Vi tog beslut om investeringar som under 2021 gör att vi möter kunden på ett bättre sätt – så att hens verksamhet kan dra nytta av oss, och leda till bättre resultat.

Vi har under några år arbetat mycket med att förbättra och förenkla processerna i bolaget. När man ser hur saker och ting hänger ihop, är det också lättare att förändra – och flexibilitet är helt nödvändigt i den snabbt föränderliga värld vi lever i. Att kritiskt våga titta på det man gör öppnar upp för nya arbetssätt. Det kan vara svårt, och ibland hårt, men är garanterande utvecklande och inspirerande. Som företag måste man alltid, alltid, titta på sig själv ur kundens ögon. Kunden är den röda tråden för oss, alltid. Det skärper blicken på oväsentligheter som ibland byggs in i våra bolag. Glömmer vi vad vi ska vara bra på, är det slut. Det går fort.

Försäljning är vad vi lever av

Men det är försäljning som bygger på kunskap och utveckling. Vi har en vilja att skapa värde i det vi utvecklar, i våra foder, i de utsädessorter och produkter vi säljer, som driver utvecklingen vidare, vidare. Vi är också nyfikna på hur vår roll som bolag i en marknad ska vara i framtiden. Kan vi kanske vara en viktig del av även andra delar av den Skandinaviska marknaden, och hur kan de då se ut. I vilket fall: Vi vill vara en del av det lantbruk som signalerar framåtanda och inspiration. Det kommer vi att ligga i för att göra.

Nu återkommer ljuset, vårbruket är här!

Det är spännande tider. Jag gläder mig alltid lite extra åt det. Våren är en början, en ny möjlighet att lyckas. Vi har lämnat förra året, vi har lärt oss något. Nu får vi chansen att använda dessa kunskaper. Det ser jag mycket fram emot.

Förhoppningsvis kan vi också träffas fysiskt!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: