Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

DLG fortsätter växa och levererar historiskt bra resultat

DLG fortsätter att växa och levererar historiskt bra resultat

2021 var åter ett bra år för DLG-koncernen. Omsättningen blev på 83 miljarder SEK, vilket motsvarar tillväxt på 11 miljarder SEK. Det är ökning med 15 % i förhållande till året innan. Driftsresultatet (EBITDA) steg till 3,2 miljarder SEK och resultatet innan skatt översteg för första gången 1260 miljoner SEK. Koncernresultatet efter skatt landade på 1032 miljoner SEK, vilket motsvarar en intjäningsökning på 22 procent i förhållande till rekordresultatet 2020.

-Den ökade intjäningen är ett resultat av det strategiskifte vi inledde med Leading the Way 2017. Bokslutet vittnar om en sund och solid verksamhetsportfölj, där alla områden har bidragit till det fina resultatet. Jag gläder mig särkskilt över en klar förbättring av vår intjäningsförmåga, som vi nu för fjärde året i rad har stärkt betydligt. Förväntningen är att denna tendens ska fortsätta under kommande år, säger koncernchef Kristian Hundebøll.

Den tyska marknaden fortsätter att bidra markant till såväl omsättnings- som resultatmässigt. Med en omsättning på 53 miljarder SEK hämtar DLG 7 miljarder SEK i toplinjeväxt och 12 % intjäningstillväxt bara i Tyskland. Detta ska också ses i ljuset av de stigande råvaru- och energipriserna.

Agribusiness

Omsättningen inom koncernens Agribusiness-verksamhet steg med 4,9 miljarder SEK till 50 miljarder SEK. Driftsintjäningen EBITDA hamnade på 1,5 miljarder SEK, vilket är en ökning på 17 procent jämfört med 2020.

Samtliga huvudmarknader vid östersjöregionen, inklusive Tyskland, kom samlat sett bättre ut ur 2021 än året innan, primärt drivet av en fin tillväxt särskilt i Danmark, Baltikum och Polen. I Sverige blev intjäningsförväntningarna infriade på ett fint sätt, medan den tyska marknaden utmanades bland annat av en sjunkande efterfrågan på färdigfoder för husdjursproduktion. På alla marknader har det varit en markant intjäningsframgång på försäljning av växtodlingsrelaterade produkter, vilket stärker DLG-koncernens marknadsposition som Europas största leverantör på området.

Utbytet av årets skörd påverkades kraftigt av stora regionala fluktuationer i både kvalitet och kvantitet, vilket var en bidragande orsak till den ökande efterfrågan från både europeiska och andra utländska marknader under andra halvåret. Trots en nedgång i den sammanlagda spannmålsmottagningen under 2021 på fem procent förmådde DLG-koncernen att hålla den höga exportnivån som först förverkligades under 2020 med 4,1 miljoner ton spannmål ut från koncernens stora hamnterminaler i Tyskland, Danmark, Sverige och Baltikum.

Kristian Hundebøll, Koncernchef DLG

-2021 var ett år som präglades av stora prissvängningar på de globala marknaderna och flaskhalsar inom råvaruförsörjningen. Det har varit turbulent, men vi har haft fokus på att upprätthålla försörjningen gentemot våra kunder, och det har vi lyckats med. Att vi samtidigt levererarar ett så fint resultat inom Agribusiness ska vi vara nöjda med, säger Kristian Hundebøll.

Premix & Nutrition

Vilofoss-gruppen har levererat ännu ett rekordresultat med framgång på de flesta marknader. Omsättningen nådde 4,8 miljarder SEK och driftsresultat (EBITDA) hamnade på 260 miljoner SEK motsvarande en intjäningsökning på 8 procent.

-Vi har sett en fin utveckling på flera av Vilofoss huvudmarknader, och särskilt i Danmark och Frankrike, där vi presterar mycket bra. Dessutom har vi succé med produktportföljen Leading Products, som främjar produktiviteten, hälsan och välfärden hos djuren. Här ser vi en ökande efterfrågan från exportmarknader som USA, Kanada och Australien, där man lägger stor vikt på produkternas höga kvalitet, säger Kristian Hundebøll.

Energi & Retail

Verksamhetsområdet Energy & Retail har genom de senaste åren levererat starka resultat, och 2021 är inget undantag. Verksamhetsområdet nådde 2021 en omsättning på 28,1 miljarder SEK, mot 22,8 miljarder SEK under 2020. Driftsresultatet (EBITDA) hamnade på 1347 miljoner SEK, vilket är en ökning på 10 procent i förhållande till 2020.

-Vårt tyska dotterbolag, Team, är en mycket stark tillväxtmotor för hela koncernen och bidrar med 36 procent av vår sammanlagda driftsresultat. Team är bland de största bolagen i Tyskland inom försäljning av energi och byggmateriel och under 2021 har vi utvidgat vår marknadsposition ytterligare i den nordvästliga delen av marknaden. Särskilt vår byggmarknadsverksamhet har haft ett bra år, där kunderna berömmer oss för vår höga nivå av rådgivning, leveranssäkerhet och kvalitetskoncept. Det är ett verksamhetsområde vi ser en stor och långsiktig intjäningspotential för, säger Kristian Hundebøll.

I september offentliggjorde DLG att Team läggs samman med koncernens tyska agribusinessbolag, HaGe. När sammanslagningen är en realitet kommer bolaget med huvudsäte i Flensborg sysselsätta mer än 4300 medarbetare och ha en omsättning på 52 miljarder SEK. Det blir därmed en av de största verksamheterna i Slesvig-Holsten och den största danskägda verksamheten i Tyskland.

-Med sammanslagningen av de två bolagen har vi skapat en verksamhetsmodell på vår största marknad, som matchar våra konkurrenter. Det ger oss en god utgångspunkt för att bygga ut vår position ytterligare i Tyskland och samtidigt skapa starka synergier inom koncernen, säger Kristian Hundebøll.

2022: Ny strategi sätter riktningen för framtida tillväxt

Under 2022 upprättar DLG en ny koncernstrategi, som skall presenteras under våren 2022. Strategin kommer att sätta kurs mot koncernens utveckling de kommande åren.

-2021 var ett år när vi också gjorde större målinriktade investeringar i den gröna omställningen, som skall integreras i den komersiella verksamheten. Den kurs vi har satt för den nya strategiperioden, ska bygga vidare på det fundament vi skapat med Leading the Way-strategin, och samtidigt sätta ännu större fokus på att skapa de lösningar, som understödjer en hållbar omställning. Under 2022 förväntar vi oss att omsättningen och intjäningen kommer att våra på nivå med 2021. Med det sagt, håller vi ett vakande öga på hur den geopolitiska situationen och råvarumarknaderna utvecklar sig, som i sakens natur kan förändra de förutsättningar vi lagt till grund för budgeten, säger Kristian Hundebøll.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: