Search
Close this search box.

.

.

DLG-koncernens resultat växer både i omsättning och resultat

Med en omsättningsökning på 1,8 miljarder SEK och med ett EBITDA som överstiger 2.72 SEK miljarder för första gången i koncernens historia, uppvisar DLG-koncernen utmärkta resultat för 2020 för alla sina tre affärsområden Agribusiness, Premix & Nutrition och Energy & Retail.

För DLG, var 2020 ett framgångsrikt år i flera avseenden. Koncernens omsättning överskred 69 miljarder SEK medan EBITDA på mer än 2.7 miljarder var ett nytt rekord. EBIT uppgick till 1 456 miljoner, 28 % upp från 2019 års 1141. Årsresultatet steg från 476 miljoner SEK 2019 till 817 miljoner SEK 2020. De finansiella nyckeltalen förbättrades återigen.

Coronavirus-Coronaviruspandemin lämnade sina tydliga avtryck på våra liv under 2020, ett år som verkligen demonstrerade oförutsägbarheten i den värld vi lever och gör affärer i. I ljuset av detta är jag väldigt nöjd med att vi kan presentera detta utmärkta resultat. Det bevisar styrkan i vår starka affärsmodell, där alla affärsområden bidrar till det positiva resultatet, och som gör det möjligt för oss att göra en historiskt stor utdelning på 183 miljoner SEK till våra ägare. Det motsvarar en avkastning på deras tillskjutna kapital på 11 %, säger Kristian Hundebøll, koncernchef för DLG, och fortsätter:

-Resultatet är i hög grad ett resultat av de extraordinära insatser som DLG-koncernens medarbetare har utfört, som tog tag i de utmaningar som pandemin innebar, med stor geist och förändringsbenägenhet med fokus på att lyckas. I en tid då stora delar av världen stängde ner, såg de till att säkerställa råvaruförsörjningen för livsmedelsproduktionen och även andra områden och bidrog därigenom till att hålla samhällets hjul snurrande. Jag vill rikta ett uppriktigt och stort tack till alla för detta stora och svåra arbete.

Den tyska marknaden fortsätter att stå för en betydande del av DLGs verksamhet. Med en omsättning på nära 45 SEK miljarder – en ökning med 5 % jämfört med 2019 – och en ökning av EBITDA med 8 % till 1.5 miljarder SEK fortsätter DLG att skapa vinsttillväxt i Tyskland, som är Europas största ekonomi.

-Under 2020 stärkte vi vår marknadsposition inom alla tre affärsområden via fina insatser från våra starka tyska dotterbolag, som är närvarande i merparten av de federala delstaterna i Tyskland. Det är verkligen mycket glädjande att se den betydande tillväxt vi har uppnått i Tyskland under de senaste åren. Vi räknar med att kunna utöka vår starka position ytterligare på den tyska marknaden och därigenom skapa värde för våra danska ägare, säger Kristian Hundebøll.

Agribusiness

Efter ett utmärkt år för koncernens Agribusiness-verksamhet bibehåller DLG sin starka position på den europeiska marknaden för lantbruksprodukter. Omsättningen uppgick till 43.6 miljarder SEK och försäljningen ökade med 7%. EBITDA på 1295.6 miljoner SEK ligger i nivå med 2019.

Under hösten skördades grödor av hög kvalitet som har stor efterfrågan på världsmarknaden. DLG-koncernen exporterade sammanlagt 3,3 miljoner ton spannmål via koncernens hamnterminaler i Danmark, Sverige och norra Tyskland, vilket bidrog starkt till omsättningsökningen.

-Vi genomförde ett stort exportprogram som omfattade frakt av högkvalitativ spannmål från våra nordeuropeiska hamnterminaler till kunder i de flesta delar av världen. Efterfrågan från den europeiska marknaden var särskilt stor, men vi lyckades också bygga upp nya marknader på andra håll i världen, säger Kristian Hundebøll och fortsätter:

-Under många år har vi också arbetat hårt för att utveckla en stark portfölj av de allra bästa foderblandningarna för våra kunder. Detta har resulterat i ytterligare ett år med stor försäljning för vår foderproduktion på sammanlagt 4 miljoner ton – vilket cementerar DLG-koncernens ställning som en av Europas största foderproducenter.

I oktober 2020 mottog DLG den första transporten av verifierad hållbar, avverkningsfri soja, som en del av DLG-koncernens ansträngningar att uppnå 100 procent avverkningsfri soja senast 2025.

2020 var ett särskilt tillfredställande år för odling av grödor, med en fin växtsäsong och en utmärkt försäljningstillväxt för växtskydd och gödning i Danmark, Tyskland, Sverige och Baltikum.

Premix & Nutrition

Med en omsättning på 4 miljarder SEK och EBITDA på 238 miljoner SEK, en ökning med 14 % jämfört med 2019, visade Vilofoss-koncernen återigen tillväxt 2020 och ökade både vad gäller försäljning och resultat. Särskilt fokus hade man på integrationen av de internationella förvärv som gjorts under senare år, samt strategiska partnerskap, som utvecklades väl, trots de utmaningar som COVID-19 framkallade. I Vilofoss Frankrike skedde en stor förbättring med imponerande resultat som följd, vilket gör landet till Vilofoss tredje största marknad, medan koncernen har cementerat sin position i Beneluxländerna. Kina och Ryssland levererar också positiva resultat trots svåra marknadsförhållanden.

Den tyska marknaden för vitaminer och mineraler kännetecknas av en intensiv konkurrenssituation: trots att Vilofoss Tyskland hade ett utmärkt år med fina försäljningssiffror – och att man över ett antal år har sett en positiv trend. Vilofoss Danmark hade också ett bra år, med särskilt stark efterfrågan på Vilofoss-produkter som optimerar produktionen.

-Vilofosskoncernen levererade ett särskilt imponerande resultat, och skördade frukterna av de strategiska förvärv och internationella investeringar som gjorts under de senaste åren. På nyckelmarknaderna i Tyskland och Danmark har man den starkaste positionen. Premix & Nutrition är ett affärsområde med avsevärd potential och det internationellt kända varumärket Vilofoss är en stark tillgång för oss, säger Kristian Hundebøll.

Energy & Retail

2020 var generellt sett ett bra år för affärsområdet Energy & Retail där man såg en tillväxt både i omsättning och resultat. Omsättningen ökade med 408 miljoner SEK till 22.2 miljarder SEK totalt, medan EBITDA uppgick till 1188 miljoner SEK vilket innebär en ökning med 10% jämfört med 2019.

Team i Tyskland, som står för den största andelen av Energy & Retail-verksamhet, har återigen gjort ett rekordresultat för både sin energidel och sina DIY-butiker. Förbättrade marginaler inom energiområdet och ökad efterfrågan i butikerna både från privata- och företagskunder ligger framförallt bakom det fina resultatet.

Den danska energiverksamheten som bygger på ett partnerskap mellan DLG Energi och DCC Energi, visade på ett mycket bra resultat för 2020. Detsamma gäller Land-& Fritid-kedjan som 2020 bokförde sitt högsta resultat samt omsättning någonsin.

-2020 var Energy & Retails prestation utomordentlig, med bra resultat rakt igenom. På den tyska marknaden har TEAM återigen skapat ett rekordresultat, med stor tillväxt i såväl omsättning som resultat – för både Energidelen och DIY-butikerna. Därför råder det inget tvivel om att TEAM är och kommer att förbli en strategiskt viktig del av DLG-koncernen, vilket ger et betydande bidrag till vårt totala resultat, och som vi fortsätter att ha stora förväntningar på, säger Kristian Hundebøll.

Utsikter för 2021

Eftersom 2021 är det sista året i den nuvarande strategiperioden kommer man att ha fokus på att leverera på de mål som anges i strategin ”DLG Leading the Way 2021”. Samtidigt kommer DLG-koncernen att börja genomföra sin strategi för koncernens hållbarhet, med utveckling av hållbara lösningar för kunder och ägare.

-2021 kommer att bli ett spännande år för DLG-koncernen eftersom vår nuvarande koncernstrategi når sitt slutmål, samtidigt som vi ska skynda på vårt arbete med att ta fram hållbara produkter och lösningar. Men ett antal externa faktorer kommer att påverka den värld där vi gör affärer. Även om vaccinationprogrammen har inletts är det svårt att förutsäga hur pandemin kommer att utvecklas 2021 och hur dess inverkan på världsmarknaden och den globala ekonomin kommer att se ut. Ett antal handelspolitiska och ekonomiska faktorer samt afrikansk svinpest och fågelinfluensa kan också påverka marknadsutvecklingen. Vi bibehåller emellertid vår strategiska kurs och vårt budgetmål, säger Kristian Hundebøll.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: