Search
Close this search box.

.

.

DLG vill skapa hållbara lösningar och arbeta för klimatneutralitet 2050

Idag presenterar DLG-koncernen en hållbarhetsplan som innehåller specifika klimatmål, med där det primära fokuset är att skapa verkligt hållbara lösningar som kunderna kan dra nytta av kortsiktigt.

Den gröna omvandlingen måste drivas med verkliga lösningar. Det är budskapet från en av Europas ledande lantbrukskoncerner, DLG-koncernen, som idag presenterar en strategi hur koncernen ska reducera sitt eget klimatavtryck och samtidigt stödja sina ägare och kunder på sin resa mot ett mer hållbart lantbruk och livsmedelsproduktion.

Planen omfattar alla affärsområden inom koncernen. När det gäller klimatet är huvudmålet att minska utsläppen från koncernens egna aktiviteter med 50 % 2030 och samtidigt arbeta mot klimatneutralitet 2050. DLG kommer dock att lägga mycket fokus på att skapa och erbjuda produkter och lösningar med en hållbar profil för sina kunder.

-Om vi ska åstadkomma målen för den gröna omvandlingen inom lantbruket för att uppnå klimatneutralitet 2050, då kräver det att vi agerar. När jag talar med mina kollegor i branschen, kräver de konkreta lösningar som kan hjälpa dem att göra skillnad på den enskilda gården. Det är därför vi har gjort en hållbarhetsplan, där vi förutom koncernens klimatmål, också koncentrerar oss tydligt på hur vi kan erbjuda produkter och verktyg som gör det enkelt för våra kunder att ta klimat- och miljömedvetna beslut, säger Niels Dengsø Jensen, Ordförande i DLG-koncernens styrelse och fortsätter:

-DLG är bildat och ägs av lantbrukare, och därför är det grundläggande för oss att vår hållbarhetsstrategi stödjer dem på deras väg mot att göra sin produktion ännu mer hållbar. Under de kommande åren kommer vi som lantbrukare att mötas av nya krav och förväntningar på hur vi kan bidra till att leverera resultat för klimatagendan. Här blir DLGs uppdrag att hjälpa till att uppfylla dessa krav och förväntningar som vi möts av.

Vägen mot ZERO

Att arbeta med hållbarhet är inte något nytt för DLG-koncernen. Under många år har koncernen strävat efter att göra sin egen verksamhet mer hållbar och resurseffektiv, med man samtidigt skapat verktyg och produkter med en hållbar profil. Klimatdeklaration för foder, forskning inom växtförädling, erbjuda alternativa bränslen och optimera djurfoder är några exempel.

Hållbarhetsplanen, som fått namnet ZERO, baseras på DLGs mål mot att uppnå klimatneutralitet 2050. Förutom att erbjuda lösningar till kunder och ägare kommer DLG-koncernen att arbeta målmedvetet för att minska utsläppen från sin egen verksamhet och se till att soja som importeras till djurfoder produceras på ett ansvarsfullt och avskogningsfritt vis.

Dessa är de fyra mål koncernen har uppställt:

-Hållbarhetsplanen är DLGs syn på hur vi kan bidra till den internationella klimatmålen liksom de mål som livsmedelsindustrin har ställt. Som en av de första länkarna i värdekedjan, är det viktigt för hela lantbrukssektorn att vi i DLG-koncernen hjälper till att visa vägen mot en grönare bransch, där vi alla arbetar mot att bli klimatneutrala 2050. Vi ser hållbarhet som en kommersiell möjlighet för koncernens ägare och kunder, där vi bibehåller vår konkurrrenskraft och samtidigt bidrar till att skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer, säger koncernchef Kristian Hundebøll, som fortsätter:

-Vi har många spännande projekt på gång i hela koncernen. Under våren kommer vi att producera protein från gräs och lusern, vi kommer att fortsätta vår forskning inom växtförädling som vi kan få mer ut av mindre, och vi kommer att fortsätta att titta djupare på alternativa bränslen från förnybara energikällor. Det är viktigt för oss i DLG att är med och hjälper till att skapa ramen för kommande generationer också inom lantbruket. Vi har inte alla svar än, men med vår hållbarhetsplan sätter vi en tydlig kurs som kommer att gynna våra ägare, kunder och världen omkring oss både kort- och långsiktigt.

DLG-koncernens klimatmål har satts i enlighet med FNs klimatpanel IPCCs rekommendation att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5o C i relation till förindustriella nivåer. Nästa steg är att validera målen av Science Based Target Initiativ, som verifierar att målen ligger i linje med målen i Parisavtalet.

Ni kan gå in här för att botanisera ytterligare.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: