Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ekonomi och hållbarhet driver utvecklingen

Jonas Åberg är tredje generationen som driver lantbruk Marstad Norrgård utanför Skänninge i Östergötland. Äggproduktion, växt- och potatisodling är tre delar i verksamheten. Vi pratade med Jonas om hans äggproduktion där han sedan 2018 placerar en del av sin veteodling till hönorna.

Vi byggde för höns 1998 i ett gammalt grisstall och 2002 byggde vi nytt hönshus, berättar Jonas när vi promenerar runt på gården. Vi tyckte att äggproduktion skulle passa väl in i vår drift och ge oss ett bra komplement till växtodlingen.

-Det tycker jag fortfarande stämmer, fortsätter han. Det handlar delvis om att sprida riskerna, såklart. Det skapar en trygghet i vårt bolag, även om lantbruket är en lågmarginalbransch. Och kassaflödet är bättre än om vi bara hade haft växtodlingen att luta oss emot.

Långa samarbeten bygger på förtroende och engagemang

Idag har Jonas Åberg och Marstad Lantbruks AB 20 000 hönor i produktion. Företaget får 16 veckors unghöns – Bovans – från Närkesbergs Hönseri. Äggen lämnas till Kg:s Ägg som ingår i Stjärnäggsgruppen. Och fodret, det kommer från Svenska Foder. Det har det gjort sedan lång tid tillbaka – redan 2008 började samarbetet med Svenska Foder.

-Jag ser gärna långa samarbeten som bygger på förtroende och engagemang, konstaterar Jonas. Det handlar om kvalitet, och uppbackning.
Med alla våra leverantörer har vi den ömsesidiga dialogen som jag tycker krävs för att man ska kunna driva ett gott företagande. Att vi kan tala öppet och fritt om hur man kan förbättra produktion och lönsamhet.

Ekonomi, hållbarhet och cikulärt tänk

Det var 2018 som Marstad Lantbruk bestämde sig för att en del av höstveteodlingen istället skulle gå genom djuren.

-Det handlar om ekonomi, först och främst, men lika mycket om hållbarhet och cirkulärt tänkande, säger Jonas. Det finns självklart en stolthet i att kunna producera en stor del av maten till hönorna här på gården och låta gödseln gå tillbaka till jorden.

Värp Mix 55 plus egen spannmål

I diskussioner med Svenska Foder kom man fram till att använda ett koncentrat, Värp Mix 55 till hönsen i kombination med den egna spannmålen.

-Värp Mix 55 kommer in i fodret efter uppvärpet och är anpassat för en hög andel spannmål – ungefär 55 %, berättar Andreas Holm, fjäderfäsäljare i området och Jonas kontaktperson. Det är ett bra val för en producent som inte har möjlighet att tillsätta havren på gården.

-Värp Mix 55 ingår i Avena, ett fiberkoncept som gynnar utvecklingen av hönans muskelmage – något som är positivt för såväl hälsa som produktivitet, fortsätter Andreas. Tillsammans med Jonas ser vi därefter till att hitta det optimala näringsinnehållet efter att ha analyserat den egenproducerade spannmålen.

En välfungerande muskelmage är viktig för hönans välmående och hennes förmåga att utnyttja fodret på bästa sätt. Då löper hönan mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar. Rätt fiber i rätt mängd är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna.

Noggranhet från tröska till silo

En produktion som den på Marstad Norrgård innebär ett något annat arbetssätt än om man ger hönorna färdigfoder.

-Det är klart att managementdelen är väldigt viktig oavsett vilken typ av produktion man sysslar med, säger Jonas. Men det jag märker är att jag måste vara otroligt noga med flera delar i processen. Jag måste vara noggrann i varje del, från tröska till silo – se till att hålla rent, från damm, från möss osv.

-Alla moment är ju en risk och ansvaret ligger till stor del på mig, fortsätter han. Men det innebär också ett inspirerande fokus som, när det går bra i produktionen, gör att det blir roligare med det man håller på med. I vilket fall har produktionen fungerat bra, sedan övergången, och vi hittar nya parametrar som kan hjälpa oss förbättra våra resultat kontinuerligt. Vi känner att vi är på rätt väg.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: