Search
Close this search box.

.

.

Foderfabrik med förändring på hjärnan

Från vänster: Adrian Cederholm samordnare Åhusfabriken, Henrik Torevik fabrikschef Åhusfabriken och Daniel Brun fabrikschef Tågarp.

Förändring är svårt, men också spännande och roligt. När man väl vågar utmana de invanda rutinerna öppnar sig plötsligt nya möjligheter. Och nya rutiner. I Svenska Foders foderfabrik i Åhus har man arbetat mycket medvetet med att utmana och utveckla de gamla rutinerna. För att man fått syn på att gamla sanningar faktiskt är utvecklingsbara, och inte bara så det är. Det har lett till en effektiviserad produktion, som inte handlar om att göra allt på kortare tid, utan att jobba smartare. Planering är ett ledord som skapat positivitet och en känsla av att kunna påverka arbetet som görs på plats.

Det är mycket som har hänt på Åhusfabriken under de senaste veckorna. Men det är bara på ytan. Vad är då ytan? Jo, Per-Ola Johnsson, som varit fabrikschef för Tågarp och Åhusfabrikerna i Svenska Foder, har fått det ansvaret övergripande ansvaret för utvecklingen av foderproduktion i bolaget. Daniel Brun som arbetat som samordnare i Åhusfabriken när det gäller råvaror och foderproduktion, tar över som fabrikschef i Tågarp. Henrik Torevik tar över fabrikschefsrollen i Åhusfabriken och tillsammans med Adrian Cederholm som ny samordnare, kommer de ta fabriken vidare in i 20-talet.

Det här alltså egentligen kosmetika. För arbetet med att förbättra och effektivisera på ett sätt som skapar kontroll och stabilitet i en så känslig produktion som fodertillverkning, det arbetar man med dagligen – oavsett om man är processoperatör, samordnare eller fabrikschef.

-För mig blev Leanutbildningen en aha-upplevelse, berättar Henrik Torevik, Fabrikschef i Åhus. Precis som många andra tänkte jag att vi inte kan jobba på något annat sätt. Men det tog inte lång tid in i utbildningen förrän jag och vi andra insåg att det faktiskt inte stämde.

-Saker och ting sätter sig i väggarna, fortsätter Henrik. Vi mänskor har generellt svårt för förändringar, när det gäller oss själva, eftersom det kräver något initialt som innebär att vi måste ta itu med våra invanda föreställningar. Det kräver arbete och tankekraft, och det kan vara motigt i början. Men när man väl börjat, finns det något väldigt lustfyllt och positivt som jag tycker vi alla upplevt här i Åhusfabriken.

Adrian Cederholm fyller i: -Att under utbildningen träda tillbaka och verkligen titta på hur vi gör saker, inte bara vara i situationen, där allt händer just nu, det gav oss ett väldigt bra perspektiv som gav modet att sakta men säkert ändra på saker. Bara genom att ändra på små saker, kan ge stora vinster: Och det har varit en bra lärdom.

Daniel Brun som nu alltså får en annan roll när han går in som fabrikschef i Tågarp, instämmer:

-Man ska ha respekt för förändringar, man kan inte bara gå in och göra om. Man måste vara noga med vad det är man gör om och varför. En process i en foderfabrik är känslig och ändra man på något, påverkar det andra
saker i den processen – så allt måste hänga ihop.

-Med det sagt är det viktigt att kunna titta på den specifika fabriken och gå in och jobba med sina medarbetare hur det vi gör kan förbättras, med målet att det ska komma våra kunder till nytta. Det är ju det allt förändringsarbete måste grunda sig i.

Leankulturen är förnuftsbaserad. Alltså: det grundar sig på ständiga förbättringar utifrån ett kundperspektiv. Kundperspektivet är det första. Sen måste man gå in i den egna verksamheten och se hur man kan möta upp detta perspektiv på det mest effektiva sättet. Adrian Cederholm menar att det idag genomsyrar hela organisationen.

-Styrkan med att ha Per-Ola som chef är att han har förståelse och kunskap för hela produktionskedjan, konstaterar Adrian. Han utgår också från kundperspektivet, och lyssnar av det arbete som vi alla gör på våra respektive positioner. Det har gett oss alla ett ansvar och en möjlighet att faktiskt kunna förändra för att förbättra.

Henrik Torevik är samtidigt medveten om att arbetet aldrig tar slut.
-Det är väldigt roligt att få ett så stort förtroende, som vi faktiskt fått, säger han. Att bolaget satsar på oss som jobbar i fabriken, istället för att ta in en ny kraft utifrån.

Samtidigt innebär förtroendet att vi inte kan slå oss till ro. Poängen med Lean är att man aldrig kan luta sig tillbaka, samtidigt som man alltid måste utgå från respektive fabriks förutsättningar.

Men tillsammans med våra kollegor i de andra fabrikerna, kommer vi att fortsätta att diskutera förbättringspotential. Det ingår i hela bolagets DNA. Det känns väldigt inspirerande. Per-Olas roll kommer att förstärka denna känsla att vi alla har att lära av varandra, oavsett fabrik.

-Med ganska små medel har vi kunnat öka produktionen och hur vi planerar vår tillvaro. Detta har gjort att vi har ökat vår produktionskapacitet med flera ton per timme vilket gjort oss mer flexibla och minskat produktionstiden.

-Även det faktum att vi fått ta del av transportplaneringen, har gjort att vi redan innan ordern får ta del av information som gör att vi kan lägga upp fodertillverkningen så effektivt som möjligt, fortsätter Henrik. Vi ligger steget före, för att kunna serva kunderna på bästa sätt och det är en win-win för alla parter.

Adrian Cederholm håller med Henrik och lägger till:
-Detta betyder att vi producerar på 100% när fabriken är igång. Så fort vi får en lucka i produktionen har vi sen förberett planer för reparation och underhåll. På så sätt utnyttjar vi våra resurser bättre i fråga om bland annat energiförbrukning, slitage och utsläpp.

-Vi upplever också att kvaliteterna på fodret blir jämnare då produktionen är i full gång, fortsätter han.

Sedan den 1 november är den nya organisationen inom bolaget i full gång. Så trots det förhärskande mörkret, känns det härligt ljust framöver.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: