Search
Close this search box.

.

.

Gräsförädling blir potent protein i foder

Vi har tidigare berättat om att DLG tillsammans med några konkurrenter ska börja producera protein av ekologiskt odlat gräs i en fabrik vid Nybro i Jylland i Danmark. Målet för projektet är att på sikt ersätta en del av den soja som i dag importeras till Danmark. Vi frågade Vagn Hundebøll, som nu är direktör i BioRefine Denmark om varför DLG går in i projektet och Troels Møller Olesen.

Varför vill man utvinna grönt protein ur ekologiskt odlat gräs?

– Världen står inför en klimatutmaning och en grön omställning, där Danmark som ett föregångsland har tagit på sig att reducera CO2 med 70 % innan 2030, konstaterar Vagn Hundebøll. Här ser jag DLG, lantbruket och hela livsmedelssektorn som en central del av lösningen. Därför är det riktigt spännande att vi tillsammans med våra konkurrenter, Danish Agro och DLF, nu går in och aktivit arbetar med att ta fram hållbara proteiner.

– På det tekniska planet har gräs en kvävereducerande effekt och samtidigt binder gräset CO2 till jorden, så att det inte går ut i atmosfären. Därför har produktionen av ekologiskt gräs en stark klimat- och miljöprofil, som vi nu försöker att vidareutveckla genom att utvinna protein ur det.

– Denna typ av protein kan användas i foder till alla husdjur och på sikt också i livsmedel, vilket gör marknaden riktigt stor. Och att vi på sikt ersätta en del av den soja som idag importeras till foder av olika slag i vår värld.

Vad är målet för projektet?

– Det ska inte råda något tvivel om att DLG och de övriga aktörerna i BioRefine Denmark ser detta projekt som början på något större, fortsätter Vagn. Därför förväntar jag mig också att vi kommer att se mycket mer produktion av grönt protein i framtiden. Det finns en stor potential kring att utvinna den typen av protein och jag kan också föreställa mig att man i framtiden ska kunna placera fabriker som dessa, sidan om en biogasanläggning för att ytterligare föra samman processerna.

Har det gjorts tester på effekterna av det gröna proteinet?

– Det är självklart viktigt för DLG att vi både utvecklar och testar våra produkter, så att kunderna kan vara säkra på att kvaliteten är på topp, säger Troels Møller Olesen, chef för husdjursnäring i DLG Danmark. Vi vill kunna visa kunderna svart på vitt att man inte ska behöva kompromissa med effektiviteten även om man väljer en mer klimateffektiv foderblandning. När kunderna väljer en hållbar lösning, ska det inte bara kännas bra i magen – det ska också gagna verksamheten.

Hur har testerna som gjorts sett ut?

– De senaste månaderna har vi undersökt vilken effekt det nya proteinet har på djuren, och de första testen av gräsproteinernas effekt i foder till smågrisar visar riktigt goda resultat, berättar Troels vidare.

– Under en period på sex veckor såg man ingen signifikant skillnad på tillväxten, oavsett om grisarna utfodrades med vanliga foderblandningar eller med foderblandningar som innehöll protein från gräs. Tidigare har man testat proteinet i fjäderfäfoder, och även här har man sett goda resultat för både äggproduktion och vad gäller foderutnyttjandet.
– Jag ser fram emot att vi kan börja göra foderblandningar med danskproducerat gräsprotein som ger den enskilda lantbrukaren möjligheten att utfodra med en mer hållbar profil, utan att kompromissa med fodrets kvalitet och effektivitet.

Vagn Hundebøll, direktör i BioRefine Denmark.

Troels Møller Olesen, chef för husdjursnäring i DLG Danmark.

– Vi vill kunna visa kunderna svart på vitt att man inte ska behöva kompromissa med effektiviteten även om man väljer en mer klimateffektiv foderblandning. 

Troels Møller Olesen,
chef för husdjursnäring i DLG Danmark

Varför går man samman med bolag som Danish Agro coh DLF, istället för att göra det på egen hand?

– Jag tror det är viktigt att vi ser varandra som medspelare, och jag menar att vi som Danmarks största lantbruksbolag har en plikt att gå först, konstaterar Vagn Hundbøll. Det är DLG som äger hälften av aktierna i BioRefine Denmark och samtidigt är det också vi som har den överordnade projektstyrningen. DLG och Danish Agro kan stötta varandra när det gäller fabriksdrift och avsättning, och DLF kan bidra med mycket kvalificerad kunskap och erfarenhet på sort- och odlingsdelen.

Varför föll valet på Nybro Tørreri?

– Nybro Tørreri är en verksamhet som har många års erfarenhet av att arbeta med gräs och den kunskapen kan vi ha stor nytta av, när vi nu ska börja producera klimateffektivt protein, fortsätter han. Verksamhetens medarbetare, där många har varit anställa under lång tid, kommer att spela en central roll, när driften skall omställas till produktion av klimateffektivt gräsprotein.

Dessutom är det en verksamhet med 50 års erfarenhet av torkning av såväl gräs, som lusern och varorna är kända för att hålla hög kvalitet. Råvarorna levereras av cirka 60 gräsproducenter som också är merparten av ägarna i andelsbolaget.

Vad händer nu?

– Vi har ett stort arbete att göra när det gäller att planera den försöksprocess som vi redan har startat upp och förväntar oss att köra för fullt från sommaren 2021. När vi nått full fart, hoppas vi på att ha en kontinuerlig drift där vi 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan ska kunna ta emot 40 ton våtgräs i timmen – från maj till oktober månad. Detta kräver en planering och en klar tidsplan av olika sorter, blandningar, såtidpunkt och naturligtvis skörd. Därför är det också extremt viktigt att vi kan bygga upp ett gott samarbete med existerande och potentiellt nya kunder.

– Vi har redan fått många påstötningar från lantbruk som är intresserade av att leverera gräs till oss. Det är vi mycket glada över!

Detta har hänt:

  • DLG, Danish Agro och DLF bildar bolaget BioRefine Denmark A/S, som etablerar en proteinanläggning på västra Jylland, Nybro Tørreri som ska producera koncentrerat protein av klövergräs och lusern till ekologiska foder och sikt också protein till livsmedel.
  • DLG äger 50 % av BioRefine Denmark A/S, Danish Agro och DLF har 25 % var av aktierna.
  • Vagn Hundebøll blir VD för BioRefine Denmark A/S.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: