Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kostnadseffektivitet skapar stabilitet i turbulenta tider

Svenska Foder-säljare i öst

Svenska Foder fortsatte 2023 med fokus på kostnadseffektivitet och hög servicegrad. Det genererade ett resultat innan skatt på 124 miljoner SEK. Carsten Klausen, VD för Svenska Foder, konstaterar att en öppen och tydlig kommunikation med kunderna och ett stort engagemang hos medarbetarna i bolaget har skapat rätt förutsättningar för att fortsätta utveckla ett bolag för framtidens lantbruk.

Vårt mål har alltid varit att skapa ett supereffektivt bolag, utan att för den delen ta bort den servicegrad som våra kunder vill ha, säger Carsten Klausen. Vi ska vara självklart vara noga med omkostnader och föra ett stramt skepp, men ändå kunna leverera rätt produkter och tjänster – för att bidra med mervärde hos våra kunder.

-Våra kunder som själva är duktiga företagare vet vad som krävs för hur ett företag ska kunna utvecklas, fortsätter Carsten. Det är i dialog med våra kunder, som vi tillsammans kan visa vägen till ett effektivt och lönsamt lantbruk.

Svenska Foders resultat 2023 landade på 124 miljoner innan skatt, alltså något bättre än 2022 års resultat. Dock såg man en liten omsättningsnedgång till drygt 5 miljarder SEK. Men det är bolagets kostnadseffektivitet som skapat stabilitet i turbulenta tider.

-Vi har sett en liten volymökning i ton trots omsättningsnedgången i kronor på grund av årets dåliga skörd, säger Carsten Klausen. Det är trots allt ett kvitto på att vi arbetat på rätt sätt.

Slutpriser på spannmål i topp

En insats under 2023 som Carsten Klausen gärna framhåller är arbetet som aktör på spannmålsmarknaden. Det är sjätte året i rad som Svenska Foder har legat i topp när det gäller slutpriserna på odlingskontrakten för spannmål.

-Det är något vi är stolta över att kunna leverera år efter år, konstaterar han. I år var vi verkligen bäst när det gäller slutpriserna, och det är viktigt sak för oss att skapa verklig konkurrens på marknaden. Det tycker jag vi lyckas med.

Snabb action och optimerad produktion

Intjäningsgraden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, menar Carsten Klausen.

-Genom att ligga rätt i omsättning och utnyttja våra fabriker och anläggningar optimalt, kan vi skapa verkligt värde för lantbruket. Vi läste av tidigt i år att det skulle bli ett tufft år, vilket gjorde att vi stramade åt vår verksamhet snabbt. Effektiviteten på foderfabriker, utsädesproduktionen och transporterna höll vi järnkoll på, och gjorde allt för att hålla igenom på energiförbrukningen. Det var en läxa vi lärt oss redan under 2021 då vi la om våra rutiner och hittade arbetssätt som bättre optimerade vår produktion.

-På säljsidan jobbade vi också hårt på att se till att vår säljkår var ordentligt med i marknaden och snabbt kunde återkoppla med priser och lösningar till våra kunder. Att ständigt ha en säljkår som är närvarande, engagerad och aktiv i marknaden har gett resultat.

-När lantbrukarna märker och ser detta – ja, då får vi också affärerna. Det handlar om insats, och insatser ger resultat över tid. Man måste inse att det handlar om ett långsiktigt arbete och att aldrig slå sig till ro. Tiderna förändrar sig ständigt. Vi måste förstå detta, och vara med och styra förändringen så att våra kunder kan dra nytta av det. Det är så vi fortsätter att vara relevanta.

“Svenska Foder är idag del i en koncern (DLG-koncernen) som tar nya initiativ för att förbättra konkurrenskraften, vilket är till nytta för svenskt lantbruk”, menar Carsten Klausen.

Det handlar om produktutveckling och synergier. Men också om rena skalfördelar. Både när det exporthandeln för spannmål men också vad gäller insatsvaror.

-Bara som ett exempel köper vi i koncernen in fyra gånger hela Sveriges förbrukning av gödning. Det ger oss ett bra förhandlingsläge.
Goda relationer med vassa leverantörer och samarbetspartners är också viktiga delar för att Svenska Foder ska kunna prestera på högsta nivå.

-Våra intressebolag Scandinavian Seed och Skånefrö driver utvecklingen inom sina områden och hjälper oss att fortsätta tänka nytt, fortsätter Carsten. För att inte tala om våra egna dotterbolag.

"Det är i dialog med våra kunder, som vi tillsammans kan visa vägen till ett effektivt och lönsamt lantbruk." Carsten Klausen VD Svenska Foder

Carsten Klausen, VD Svenska Foder

Nya intjäningsmöjligheter utomlands

Men bolaget arbetar också mot andra potentiella marknader, för att sprida riskerna och kunna stå stadigt under mer utmanande perioder i framtiden.

-Genom att vi idag åter är ett solitt bolag, kan vi titta på andra marknader och se hur vi kan bredda vår palett genom att gå in i nya intjäningsområden, säger Carsten. I slutet av 2023 fick vi möjlighet att gå in i det norska bolaget 3B Agro. 3B Agro säljer ensileringsmedel, tillskottsfoder, juvervård och mjölkutrustning till kunder i hela Norge. Vi tittar också mot ett annat grannland, Finland, för att se hur vi kan skapa andra intjäningssätt än bara på den svenska marknaden.

Affärsområdet Retail är en viktig del av denna breddning som pågår inom Svenska Foder-koncernen.

-Via våra duktiga återförsäljare, butiker och franchisetagare når vi ut till konsumentsegmentet och det skapar också stabilitet i vår totala affär. Att vara en tillförlitlig aktör för den vanliga konsumenten kommer att bli än viktigare i framtiden – att via våra resurser i form av logistik och organisation få en högre utnyttjandegrad. Det är så vi förblir den stabila aktör vi vill vara för det professionella lantbruket.

Grön omställning i den viktigaste av branscher

Sammantaget bygger Svenska Foder vidare på sitt varumärke genom att påminna om att man är del i den viktigaste branschen i världen. En bransch som kommer att fortsätta vara viktig även i framtiden och som vi måste göra vårt bästa för att ta hand om. Det gör man genom att hela tiden flyttar fram positionerna och bli bättre på det vi gör.

-Den gröna omställningen innebär inte bara att göra saker bättre och säkrare för kommande generationer, avslutar Carsten Klausen. Det innebär också att fokus rättmätigt kommer att hamna på vår bransch – just för att det är den viktigaste! Det är ett privilegium för oss alla att få vara en del av detta även framöver.

DLG-koncernen levererar sin starkaste finansiella position hittills

Flera års fokuserat arbete för att stärka lönsamheten har gett resultat för DLG-koncernen. Resultatet för 2023 är det näst bästa i koncernens historia.

Trots utmanande marknadsförhållanden levererar DLG-koncernen återigen solida finansiella nyckeltal. Den totala omsättningen under 2023 uppgick till 103 miljarder SEK, medan rörelseresultatet före avskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till 4,1 miljarder SEK. Resultatet före skatt landade på strax över 1,53 miljard SEK, medan årets resultat uppgick till 1 163 miljoner SEK. 

”Vi navigerar fortfarande på en mycket svår marknad som påverkats av omvärldsfaktorer som betydligt lägre skörd, geopolitisk oro, inflation och räntekostnader som ökat med mer än en kvarts miljard DKK. Mot bakgrund av detta är jag mycket nöjd med att vi kan leverera det näst bästa rörelseresultatet någonsin – mycket nära förra årets rörelseresultat, som drevs av historisk medvind på marknaderna. Att vi samtidigt har konsoliderat oss är ytterligare ett bevis på att vi har rätt strategi och en solid affärsmodell”.

Kristian Hundebøll, koncernchef för DLG-koncernen

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: