Search
Close this search box.

.

.

Lokal och internationell är ett och samma

En lantbrukare är i sin vardag både lokal och internationell i samma andetag. En lantbruksverksamhet bygger på lokal närvaro kopplad till en specifik geografisk plats där man förhåller sig till den omgivning man är satt att bruka och förädla. Om det så gäller ren växtodling eller djurproduktion av olika slag: gris-, mjölk-, nötkött-, fjäderfäproduktion osv.

Samtidigt är man som entreprenör inom lantbruksbranschen uppkopplad mot världen. Eftersom man är konkurrensdriven, jämför man sig med andra länders resultat inom samma näringsgren. Eftersom man är nyfiken på hur man kan göra saker bättre, sneglar man på kreativa sätt att jobba på, och idag kan din närmaste granne vara en holländsk grisproducent, likväl som din geografiska granne. Båda kan ge dig värdefulla tips på hur man jobbar smartare, enklare och mer effektivt.

Priser på spannmål är på ett plan en lokal affärsuppgörelse. Men på ett annat plan går det inte frigöra sig från världen, eftersom världsmarknadspriserna styr våra nationella, regionala och lokala priser. Spannmålspriserna påverkas av en mängd olika parametrar som inte ens tar avstamp i det nationella, än mindre det lokala. Vi är en del av världen. Världen är en del av oss.

Precis som du som lantbrukare lever med det här, gör vi det också i Svenska Foder. Varje dag ställer vi oss frågan hur vi kan vara en effektiv, nyttig och affärsmässig partner till det svenska lantbruket. Varje dag försöker vi hitta sätt att jobba på som på något sätt ska skapa mervärde för dig som lantbrukare. Vi lyssnar på dig och arbetar för att hitta lösningar på dina problem. Och dina problem är inte bara en lokal angelägenhet. Den är också internationell.

Därför vill vi hitta nya strategier och sätt att arbeta för att tillföra det svenska lantbruket nya injektioner och idéer. Vi är del i en internationell koncern. DLG-koncernen finns idag i 18 länder. Som ett dotterbolag till DLG-koncernen samarbetar vi om såväl foderfrågor, utvecklingsfrågor, insatsvaror, råvaror, spannmål o.s.v. allt för att vi ska vara konkurrenskraftiga i såväl priser, kunskap, foderutveckling, effektivitet och logistik, för att nämna något.

Genom att arbeta tätare ihop med DLG-koncernen än någonsin, ser vi att det gör nytta, att vi får del i know-how som utvecklar oss som företag. Men också vi själva som bolag bringar kunskaper och erfarenheter till bordet. Det är det som gör det så roligt att arbeta tillsammans – att vi kan hjälpas åt att bli bättre.

Vi i Svenska Foder känner den svenska marknaden bäst, liksom du som lantbruk känner din verksamhet bäst. Men om vi kan dra nytta av våra internationella kollegor, ska vi inte göra det då? Det tror jag både du och vi svarar JO på.
Avsikten är det som gör skillnad på sista raden – hos både dig och hos oss. Det tar vi på allvar. Det är bland annat därför som vi ändrar om i vår organisation kring spannmål, som du kan läsa i detta nummer. Du kan också läsa om X-zelit, en produkt som vi fått tillgång till genom vårt samarbete med Vilofoss – där koncernen samlar sina vitamin- och mineralaktiviteter.

Vi lever i en internationell värld, där vi verkar lokalt. Det vill vi fortsätta med, tillsammans med dig. Det tror vi är bäst för oss alla. För oss i Svenska Foder, som i år firar 30 år på den svenska marknaden, är det den allra bästa vägen att gå.

Carsten Klausen – VD

carsten.klausen@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: