Search
Close this search box.

.

.

Med siktet inställt på framtiden

Centrallagerchefen Mikael Lidholm har under snart ett halvår gjort sig en bild av den omfattande verksamheten i Hällekis. Mikael slås av hängivenheten och den fokus på kund som de anställda på centrallagret ger uttryck för. En anda av att alltid tänka kunden framförallt. Det är styrkan, men en sådan styrka måste underhållas och understödjas med system som gör arbetet smidigare och effektivare.

– Det är klart att det alltid finns skäl att bli bättre och att aldrig känna sig nöjd. Mina medarbetare har helt klart gjort ett bra arbete och frustrationen från i våras har nu bytts mot leenden och arbetsglädje igen. Det är roligt för oss alla. Men vi arbetar vidare med ett fortsatt stort fokus på ordning och reda. Struktur och täta avstämningar med företagets marknadsavdelningar är en viktig förutsättning för att åter bygga förtroende gentemot våra kunder – även i framtiden.

-Om vi på ett bra sätt ska kunna möta våra kunders ökade krav på effektivitet och smidighet, då kan vi inte bara förlita oss på våra medarbetares vilja och ambition. Denna vilja och ambition är en helt väsentlig del av arbetet och det som skiljer oss från andra servicefunktioner och företag – men med den mängd produkter, och den mängd logistik som vår verksamhet driver, kräver ett system som understödjer våra medarbetares arbete och förenklar det, för att det inte skall bli alltför sårbart. Det får inte hänga på att en eller två personer måste leverera.

Mikael har en bakgrund som officer och aktiv inom försvaret fram till och med 1994 då han beslutade sig för en civil karriär. Efter att närmast ha arbetat som Fabriks & logistikchef på Convex tyckte han att erbjudandet om ett arbete som Centrallagerchef på Svenska Foder lät lockande. Mikael tycker att utmaningar är en del av det som gör yrkeslivet stimulerande. Vid sidan av de utmaningar som nu ligger bakom honom fokuserar han hellre på möjligheterna att utveckla både flöden och processer i framtiden.
-Jag ser möjligheter varje vecka att förändra och förbättra, men tycker det är viktigt att göra en analys och korrekta bedömningar utifrån de värden som kommer kunder och företaget till nytta.

Han menar också att det inte är ett självändamål att förändra för sakens skull, i synnerhet inte efter den stora förändring som företaget nyss genomfört i och med introduktionen av det nya centrallagersystemet. Mikael konstaterar att det finns saker som kunderna inte märker av, men som på sikt stärker relationen till Svenska Foder. Han understryker att den främsta prioriteringen, inom ramen för Centrallagerverksamheten, handlar om att bidra till att Svenska Foders kunder känner förtroende för organisationen och våra medarbetare.
-2017 ligger bakom oss – nu ser vi fram mot 2018 som kommer bli ett mycket bra år, säger han.

Sammanlagt finns det idag 18 anställda, och vid produktions-toppar timanställd personal, på Centrallagret. Att personalen blivit fler förklaras av den ökade produktionen.

De mångåriga medarbetarna Viktor Johansson och Katja Isaksson är två av dem som varit med under den utmanande våren och säger idag att de är trygga i organisationen och gläds över förstärkningen med den nya Centrallagerchefen:

-Det har blivit kul att arbeta igen och det första halvår vi fick uppleva i år är inget vi vill ha igen, konstaterar Katja. Känslan av att inte räcka till trots krävande arbetsdagar är inget centrallagermedarbetarna gillar. Deras mål är att serva kunderna så att de blir nöjda och glada och fortsätter att beställa varor via Centrallagret.

-Vi gör alla vårt yttersta för att kunderna skall få sina varor i tid och att våra chaufförer inte skall behöva vänta. Med en ny chef på plats och ett mycket starkt stöd från övriga organisationen är det roligt att jobba igen, säger Viktor.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: