Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Närkontakt på avstånd – med Farmer Time

Foto: Hushållningssällskapet

Det är folkbildningsprojektet som tagit hjälp av den teknik som idag är var mänskas egendom – för att på ett enkelt och tillgängligt sätt sprida det arbete som görs ute på gårdarna runt om i landet. Projektet Farmer Time, som några Hushållningssällskap runt om i Sverige har valt att introducera och utveckla i Sverige, har blivit mycket populärt.

Idag är det drygt 40 skolklasser runt om i Sverige som samarbetar med en egen bonde, som de regelbundet möter via Skype, Messenger eller någon liknande app. Karin Carlsson, Nationell samordnare Farmer Time Sverige, berättar:

–Projektet Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin som genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Sedan våren 2019 samarbetar Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Skåne, Jämtland och Jönköping för att introducera och utveckla Farmer Time i Sverige.

–Målet är att skolklasser får möta en bonde under en kvart var tredje vecka. Där och då, utan särskilt mycket förberedelser, berättar de vad som är aktuellt på deras gård vid aktuellt tillfälle. Det handlar om olika typer av medverkande lantbruksföretagare: mjölk- kött-, ägg, kyckling-, lamm- och grisproducenter.

Genom projektet har hela livsmedelskedjan visats upp på ett nytt sätt. Exempelvis har en skolklass fått följa äggets väg från stallet, via förpackning och transport till butiken. Skolan i fråga har tagit fasta på detta, och har valt att nu köpa in äggen till skolmatsalen.

–På så vis får eleverna äta äggen från den producent som de fått följa under året. Cirkeln är därmed sluten, vilket skapar intresse för att lära sig mer om fler produkter från svenskt lantbruk.

Karin Carlsson

Metodiken med videosamtal mellan gård och skola har visat sig fungera smidigt i de allra flesta fall. Lite teknikstrul i klassrummet har förekom i projektets början – och dålig täckning på gården är inte ovanligt. Men barn och unga är vana vid att kommunicera med varandra via digitala medier, något som vi vuxna inte alltid är, så för dem är det lätt att få till en bra dialog.

–Utmaningen i projektet har varit att nå ut till lärare i skolan med information om projektet. Det har varit betydligt lättare att få respons från lantbruket. Vi har fantastiska bönder med i projektet som gärna delar med sig av sin vardag till eleverna. Jag är väldigt tacksam över det positiva gensvar som projektet fått.

Coronakrisen verkar inte ha påverkat intresset speciellt mycket. Lite förvånande kan tyckas, menar Karin Carlsson, men misstänker att många skolor kämpar för att få verksamheten att fungera med sjukskrivningar bland lärare och elever.

–Däremot har flera lärare hört av sig och berättat att de kunnat ta del av kosläpp, lamningar, kalvar och vårbruk, trots att de inte kunnat göra ett riktigt gårdsbesök som planerat. Det har varit mycket uppskattat.

Projektet fortsätter även nästa år och vi ser fram emot att få etablera fler spännande samarbeten inom fler produktionsgrenar i svenskt lantbruk.

Karin Carlsson är nationell samordnare för Farmer Time i Sverige.

Vill du vara med och samarbeta med en skolklass går det bra att kontakta:

Karin Carlsson
Hushållningssällskapet Västra
Nationell samordnare
Farmer Time Sverige
0739-60 92 24
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Du kan även gå in och anmäla ditt intresse på projektets webbplats farmertime.se.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: