Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Hållbarhet är en hörnsten i ny DLG-strategi

T.v Kristian Hundebøll, Group CEO och Niels Dengsø Jensen styrelseordförande DLG.

Framtidens verksamhet ska byggas kring hållbara lösningar. Det är budskapet från DLG, som idag offentliggör sin nya koncernstrategi, Creating the Future 2030. Fram till 2030 kommer DLG att fortsätta de senaste årens tillväxt och investera stort i hållbara lösningar.

Den nya strategin bygger vidare på den senaste strategiperioden, under vilken DLG-koncernen förbättrade lönsamheten och de finansiella nyckel-talen. DLG bygger vidare på denna stabila grund med Creating the Future 2030, som sätter den strategiska kursen för hur koncernen ska utvecklas under de kommande åren.

-Nu är det dags att definiera framtidens DLG-koncern. Vi ska fortsätta tillväxten, men på ett ansvarsfullt sätt. Creating the Future 2030 är en strategi som till stor del drivs av värderingar och en vilja att ta socialt ansvar, men samtidigt strävar vi efter att fortsätta den positiva utveckling som skett i verksamheten de senaste åren, säger styrelseordförande Niels Dengsø Jensen.

Framtidens verksamhet är hållbar
Hållbarhet är en kommersiell möjlighet för DLG och det ska vara en hörnsten i verksamheten i framtiden. Därför kommer koncernen under de kommande åren att fortsätta utveckla verksamheten och tillgodose de befintliga behoven på marknaden, men samtidigt ta täten när det gäller hållbarhet. Ambitionen är att DLG ska investera 2 miljarder DKK i den gröna omställningen till 2030.

-Vi ska investera ännu fler pengar, kompetens och tid, än vad vi redan gjort på nya produkter och produktionsformer inom alternativa proteiner, inputprodukter för växtförädling och gröna energiformer. På så sätt lyfter vi både DLG:s och våra många kunders vinstpotential samtidigt som vi bidrar till en hållbar omvandling. Det finns ett behov av åtgärder och lösningar och här ser vi oss själva som en nyckelaktör, säger Group CEO Kristian Hundebøll.

När DLG publicerade hållbarhetsplanen Zero under 2021, åtog sig koncernen också att uppfylla Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Detta ska bland annat ske genom att byta till grön el och främja användningen av förnybara energiformer. Våren 2022 lämnade DLG in en ansökan till Science Based Targets Initiative om att få målen validerade.

Marknadsledande i Europa
År 2021 omsatte DLG 59 miljarder DKK och mer än två tredjedelar av omsättningen genererades utanför Danmark. Koncernens verksamhet är främst livsmedelsrelaterad medan 40 procent kommer från försäljning av energiprodukter och byggmaterial
– ett affärsområde som stod för 80 procent av resultattillväxten under den senaste strategiperioden och därmed har varit en betydande tillväxt-
motor för koncernen. Både försäljning av energi-produkter och byggmaterial har primärt sin utgångspunkt i Tyskland, som är DLG-koncernens största marknad. Under 2022 förväntas intäkterna på den tyska marknaden uppgå till 40 miljarder DKK.

-DLG är känt av många som ett lantbruksföretag, men vi är mer och annat än så. Med den nya strategin klargör vi tydligt att energi och byggmaterial är viktiga affärsområden för DLG, och det kommer även framöver att vara där vi ser en betydande del av tillväxten de kommande åren. Den grundläggande styrkan i vår affärsmodell är att vi har byggt koncernen kring tre robusta affärsområden som täcker grundläggande behov av mat, energi och tak över huvudet. Det gör att den underliggande efterfrågan är stabil och samtidigt ger bredden i verksamheten oss styrkan att stå emot de svängningar vi ibland upplever på marknaden, säger Kristian Hundebøll.

Med den nya strategin samlas affärsområdena Agribusiness och Premix & Nutrition i affärsenheten Food, medan Energy och Retail är uppdelade i två affärsenheter, Energy och Housing. Inom respektive affärsområde är målet att bibehålla och bygga vidare på de starka marknadspositionerna och den stabila ekonomiska utgångspunkt som byggts upp med strategin Leading the Way 2021.

Affärsområden
Affärsområden FOOD -Vi utvecklar och levererar lösningar till livsmedelsindustrin för att skapa en hållbar framtid för jordbruket ENERGY-Vi levererar dagens och morgondagens energilösningar till företag och privatkunder HOUSING-Vi levererar service och material av hög kvalitet för byggandet av framtidens byggnader

Under den senaste strategiperioden ökade det gränsöverskridande samarbetet mellan koncernens företag och detta fokus fortsätter med den nya strategin, där skalfördelarna i koncernen ska utnyttjas i ännu större utsträckning. Detta kommer att ske genom effektivisering av processer och system samt ännu tätare samverkan mellan medarbetarna på tvärs över hela koncernen.

-Kostnadshantering blir aldrig omodernt och vi måste alltid driva verksamheten på det smartaste och mest effektiva sättet. Det betyder också att vi kommer att samarbeta ännu mer än vi redan gör idag, för att uppnå bättre synergier mellan koncernens bolag. Samtidigt kommer vi att satsa stort på digitalisering, IT och optimering, men också på att utveckla våra medarbetare och chefer på alla nivåer, vilket är avgörande för att vi ska kunna ta verksamheten dit vi vill, säger Kristian Hundebøll.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: