Search
Close this search box.

.

.

Skånefrö skapar kretslopp med biokoltillverkning

Genom att ta tillvara på sina restprodukter har Svenska Foders intressebolag Skånefrö lyckats skapa ett fungerande kretslopp och en ny produktgrupp som både förbättrar förutsättningarna för växtodling – samtidigt som kolet binds i marken under lång tid. En vinst för både företaget och för hållbarheten.

Skånefrö – ett företag som bland mycket annat arbetar med produktion av utsäde och frö till lantbruk och konsumentmarknad – har under ett antal år utvecklat ett välfungerande kretslopp i sin verksamhet som dessutom har genererat i en biokolproduktion – med nya marknader som följd. Av restprodukter från frö- och utsädesproduktionen tillverkar bolaget en pellets, som bränns i en syrefri miljö i en så kallad pyrolyspanna. Processen ger värme som leds ut i fjärrvärmenätet – resten blir till biokol. Det som är unikt för Skånefrö ABs biokol är att den har sitt ursprung från den svenska växtodlingen. Idag används inga fossila bränslen i deras tillverkning – allt restmaterial från produktionen tas om hand och pelleteras.

När biokol används i odling förbättras jordstruktur, jorden bibehåller fukten bättre, och man binder tillförd näring – vilket hindrar urlakning av växtnäringsämnen. Biokolen förser istället växterna med näring i den takt som de vill ha den.

Biokol är en stabil kolsänka, där kol binds i marken under lång tid. Dessutom används alltså värmeöverskottet vid tillverkningen till fjärrvärmenätet.

Fakta om Skånefrö
Skånefrö är ett företag som startades på 1920-talet som frörenseri och som idag är ett framgångsrikt företag med 36 anställda och en omsättning på över 230 miljoner. Skånefrö är ett intressebolag i Svenska Foder-koncernen där ägandet består av 30%. Bolaget ligger i den sydöstra delen av Sverige.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: