Search
Close this search box.

.

.

Spannmålsorganisationen förändras i Svenska Foder

Svenska Foder levererade ett förnuftigt resultat rakt över bolagets alla verksamhetsområden, om man bortser från de extraordinära effekterna av torkan 2018. Foder, växtodling, Energi och Service samt våra dotterbolag ökade sin omsättning under 2018 och fortsätter att visa god utveckling. Det bevisar att vi är ett bolag som är solitt och har en bra utveckling.

Däremot har spannmålsområdet inom svenskt lantbruk under flera år dragits med svaga resultat. Det har föranlett en diskussion i Svenska Foder och i DLG-koncernen, hur man på ett bättre sätt möter denna utmaning – för att i framtiden kunna skapa värde för både kunder och för sig själv. Det är absolut nödvändigt, särskilt då man är i en bransch med väldigt små marginaler.

– Ett år som vi hade i fjol, med den extrema torkan med dåliga skördar som följd, innebar en väldig utmaning för oss som organisation för att lyckas uppfylla de kontrakt som är tecknade, konstaterar Carsten Klausen, VD Svenska Foder. Det innebär också en utmaning för våra lantbrukare, självklart. Marginalerna är små och vi måste förbereda oss på liknande scenarier även i framtiden.

Hur baserar man då en verksamhet som bygger på samarbete med det professionella lantbruket, som ändå blir attraktiv och lönsam för både våra lantbrukare och för oss? Spannmålshandel är otroligt komplext område och denna komplexitet blir allt större. Det kräver andra typer av resurser, en annan strategi och ett annat sätt att möta denna marknad, så att Svenska Foders kunder fortsatt tycker att vi är en aktör att räkna med – en aktör som vill utvecklas och förändras i takt med tiden.

– DLG-koncernens styrka är dess roll som stor internationell aktör med en internationell utblick. I Svenska Foder kan vi vår inhemska handel allra bäst. Men spannmålshandel är idag till mångt och mycket en internationell företeelse, där de flesta parametrar och påverkan på priser ligger utanför landets gränser.

– För att få ytterligare synergieffekter av DLG-koncernens stora erfarenhet och kunskaper av internationell spannmålsmarknad, har vi inlett ett strategiarbete tillsammans med DLG-koncernen med Mogens Fredriksen, koncernansvarig för spannmål i DLG, i spetsen.

Detta i sin tur har lett fram till att Svenska Foder förändrar organisationen inom verksamhetsområdet spannmål. Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef i Svenska Foder, kommer därför att sluta i Svenska Foder per den 21 mars 2019.

– Per-Arne Gustafsson har alla de kvalifikationer som en bra spannmålshandlare måste ha, och han har gjort ett mycket gott arbete under åren, säger Carsten Klausen. Det vi dock landat i gemensamma diskussioner är att vi som företag måste dra nytta av DLG-koncernens storlek på den internationella marknaden ytterligare. Med denna förändring försvinner Per-Arne Gustafssons roll som spannmålschef i Svenska Foders organisation.

– Arbetet med att skapa en organisation med dessa förutsättningar har påbörjats och vi kommer inom kort ytterligare förtydliga organisationen, och samtidigt återkomma med olika spannmålskoncept som vi menar bidrar till framtidens spannmålshandel, avslutar Carsten Klausen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: