Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Svenska Foder köper Skåne-möllans aktier i Vallåkra Lantmannaaffär

Svenska Foder, som är huvudägare i Vallåkra Lantmannaaffär med 77 % av aktierna, köper nu resterande aktieandel av Skåne-möllan. Svenska Foder vill fortsätta att utveckla verksamheten i Vallåkra Lantmannaaffär och ser med köpet stora möjlighet att ytterligare utveckla bygg- och energiförsäljningen i bolaget.

-Vallåkra Lantmannaaffär har ett gott renommé i området som lantbruksföretag med fokus på växtodling och spannmål, säger VD Carsten Klausen. Men man har också utvecklat bygg och energiförsäljningen i bolaget under flera år. Detta tillsammans med den nybyggda butiken skapar ett center som också passar väl in i vår koncerns struktur.

-När vi nu tar över Skåne-möllans aktieandel vill vi bygga vidare på Vallåkra Lantmannaaffärs karaktär av ett lokalt center, fortsätter Carsten Klausen.

Skåne-möllan fortsätter samarbetet efter försäljning

Skåne-möllan köper merparten av sitt spannmålsbehov via Vallåkra Lantmannaaffär. Detta samarbete fortsätter även efter köpet, betonar VD Anders Persson, Skåne-möllan.

-Vi har haft ett bra ägande i Vallåkra Lantmannaaffär genom åren, och samarbetet mellan ägarbolagen har varit gott, säger Anders Persson. Men eftersom Svenska Foder är huvudägare och vill utveckla delar i Lantmannaaffären som inte överensstämmer med Skåne-möllans strategiska fokus, passar det oss bra att sälja vår del.

-Det betyder inte att vi slutar att göra affärer med Vallåkra. Vårt samarbete ligger fast, och vi vill gemensamt även i fortsättningen utveckla denna relation för att kunna säkerställa behovet av lokalt odlade spannmålsråvaror.

En affär i rätt tid

VD Vallåkra Lantmannaaffär
Johan Henrysson, VD Vallåkra Lantmannaaffär

Carsten Klausen är nöjd med affären, och menar att detta ligger i linje med den strategi som Svenska Foder arbetar efter.

-Med en ny VD på plats i Johan Henrysson, där fokus ligger på att bygga ett engagerat team som kan skapa lönsamhet för det lokala lantbruket, kommer köpet i rätt tid, konstaterar Carsten.

-Vi vill fortsätta att utveckla Svenska Foder-koncernen till att än mer sträcka oss ut i de geografier där lantbruket finns. Om det finns bolag som passar in i denna struktur, är vi inte främmande för att inleda diskussioner och köpa upp dem. Vallåkra Lantmannaaffär passar väldigt väl in i denna struktur, där vi gärna ser att deras fina arbete på såväl Energi och Bygg kan ge vidare ringar ut i Skåne. De har all den kompetens och erfarenhet som behövs, avslutar han.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: