Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Svenska Foder visar en stark utveckling – nästan fyrdubblad omsättning sedan DLG-koncernen tog över

”Svenska Foder visar med årets resultat att man är ett bolag att räkna med. Vi har efter några år då resultaten inte varit med oss, idag tagit oss till en omsättningsnivå där vi vill vara, och där vi kan fortsätta utveckla bolaget till en kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten affärspartner till det svenska lantbruket. ” Det säger Carsten Klausen, VD i Svenska Foder när man nu presenterar sitt bästa resultat på flera år.

Svenska Foder redovisar ett resultat innan skatt för 2022 på 104 miljoner SEK, en förbättring med mer än 40 miljoner jämfört med föregående år. Carsten Klausen menar att resultatet är en följd av den kostnadseffektivitet och omsättningsökning som bolaget visat under det föregående året.

-Vi är idag uppe i en omsättning på nästan 6 miljarder SEK, säger han. Vi har nästan fyrdubblat vår omsättning sedan DLG-koncernen tog över vår verksamhet 2003. Som jag ser det är det på de här nivåerna vi måste hålla oss för att fortsatt vara en stark partner till det svenska lantbruket – och en vass nummer två!

– Det är viktigt att påpeka att resultatet innan skatt är en följd av kostnadseffektivitet och omsättningsökningen, medan intjäningsgraden är i stort sett oförändrad. När vi ligger rätt i vår omsättning och kan utnyttja våra fabriker och våra anläggningar på ett bra sätt, skapar vi ett verkligt värde för det svenska lantbruket. Och det handlar väldigt mycket om logistik.

-Årets stora prissvängningar har ställt stora krav på likviditets- och balansstyrning. Soliditeten i bolaget är fortfarande på en hög nivå med sina 41,6%. Detta betyder kort sagt att Svenska Foder är ett solitt och starkt bolag.

Carsten Klausen konstaterar att det är med gemensam ansträngning som bolaget lyckats i en ostadig tid. Med den positiva stämning som genomsyrar bolaget, ser man till att hjälpa och stötta varandra för att åstadkomma bra service till branschen.

-Vi vill serva våra kunder, så smidigt och effektivt som möjligt, till bästa möjliga avans för deras verksamheter, säger han. Det är nummer ett för oss. När man har ett så tydligt mål framför sig, då blir vardagen enkel även då det uppstår utmaningar och svårigheter. Våra medarbetare vill hjälpa varandra med att lyckas förbättra för våra kunder.

-Denna utvecklingen har varit stark i Svenska Foder det senaste året, och det är glädjande att se. Detta vill vi fortsätta utveckla, för det är ett framgångskoncept. God stämning sprider sig. Dessutom jobbar vi i en betydelsefull bransch, det har inte minst blivit tydligt ett år då kriget kommit nära.

Bild på Svenska Foders VD Carsten Klausen

Svenska Foders VD Carsten Klausen är nöjd med 2022 års resultat. “Det ger ett större handlingsutrymme framöver.”

Växt och Spannmål har haft ett bra år

Svenska Foder avslutade återigen positivt för de spannmålskunder som tecknat odlingskontrakt med bolaget – slutpriserna har under 5 år legat i topp på den svenska spannmålsmarknaden. Tillsammans med årets fina skörd såväl volymmässigt som kvalitetsmässigt, blev det ett bra år för såväl kunderna som bolaget:

-Vi har hittat rätt avyttring för den svenska spannmålsodling under 2022, med god hjälp av vår koncerns stora kontaktnät, konstaterar Carsten Klausen. Vi utgör idag en väldigt bra konkurrent på marknaden, som kan utmana våra kollegor positivt. Det är till stor nytta för den svenska lantbrukaren.

-Det avspeglar sig bland annat i våra slutpriser, som legat i topp de senaste fem åren på den svenska marknaden, fortsätter han. Att vara en spelare som kan erbjuda goda priser för den kvalitetsspannmål som tas fram i Sverige, är en lustfylld, om än utmanande uppgift – i en så volatil marknaden som råvaru- och spannmålsmarknaden utgör. Men det är en uppgift som vi gärna tar oss an.

På växtområdet har det handlat mycket om höga priser på insatsvarorna. Samtidigt har de höga priserna på spannmålen kunna väga upp för detta. Dock måste man hålla tungan rätt i mun om man ska hitta en kalkyl som fungerar för odlingsåret.

-Vår säljkår har arbetat metodiskt och ytterligare utbildats inom vår växtskyddsprofil, och det har gett resultat, säger Carsten Klausen. Växtskyddsdelen har gått bra under året, eftersom vi lyckats sälja in vårt koncept till fler lantbrukare. Även utsädesförsäljningen har gått bra under 2022, och jag tror vi lyckats att sälja in att vi har ett helhetskoncept som fungerar.

-Det enda som bromsat in lite grann är gödselmarknaden, fortsätter han. För oss såg den ungefär ut som 2021. Vi tror det kan tillskrivas att man har haft gödsel på lager, samtidigt som man hållit nere förbrukningen – helt enkelt gödslat mindre – för att hålla i pengarna.

Sjunkande djurantal och fördyrande energipriser

Foderförsäljningen i Svenska Foder är fortsatt på en stabil nivå, dock har man under året sett en inbromsning på gris och nöt, lite samma situation som man sett i hela koncernen.

-Framförallt för grisbranschen har den tuffa marknaden avspeglat sig i vår försäljning, samtidigt vet vi att vi har produkter som rent faktiskt gör skillnad för producenternas lönsamhet – så vi fortsätter metodiskt med vårt jobb och ser stora möjligheter att förbättra våra resultat framöver.

I början av året innan priserna stabiliserades vad gäller råvarupriser och vad producenterna fick betalt, fanns självklart en oro hos producenterna. Men med förbättrade avräkningspriser har denna oro lugnats. Dock är det stora orosmomentet branschens minskning generellt, den minskning som pågått under många år.

-Vi ser en liten tillbakagång i foderförsäljningen, och det ska ses i ljuset av att antalet kor och grisar har minskat. På fjäderfäområdet har vi haft ett jämbördigt år med 2021.

-De stigande omkostnaderna på bl.a. energi och råvaror har självklart också påverkat oss, men vi har agerat snabbt och målmedvetet för att anpassa våra omkostnader. Detta arbete pågår fortfarande intensivt. Men vår omsättning och vårt resultat visar ändå att vi har en god finansiell stabilitet, och står bra rustade för att möta framtidens marknadsmässiga utmaningar.

Retail fortsatt utvecklingsområde med stor potential

Retailområdet – där handel via återförsäljare, egna butiker och energiförsäljning ingår – hade även i år en god tillväxt. Området har växt med cirka 10 % de senaste åren, och vi ser fortsatt stor potential i området.

-Även om verksamhetsområdet påverkats en del av betydande prisstegringar, växer denna del i företaget och vi tror mycket på utvecklingspotentialen framöver – precis som i koncernen i stort.

-Våra egna butikerna, ute hos återförsäljare och franchisetagare gör man ett väldigt stort och inspirerat arbete och det är inspirerande att se. Vi värderar våra återförsäljare och franchisetagare väldigt högt – de är vår förlängda arm ut i geografin – en viktig del i Svenska Foders historia.

Att få vara en del i den bransch som ser till så att medborgarna får mat på bordet, det är viktigt för Svenska Foders medarbetare och en viktig faktor till att finna mening i sitt arbete

Dotterbolag och Intressebolag visar kvalitet

I Svenska Foder-koncernen ingår idag ett antal dotterbolag av olika slag, liksom intressebolag, där bolaget äger en något mindre andel.

-För oss är det viktigt att ha flera ben att stå på, säger Carsten Klausen. Det skapar den stabilitet vi behöver för att möta marknaden brett. Vi drar mycket nytta av det driv som finns i våra dotterbolag som Lantmannaaffärerna utgör.

-I Vallåkra, Örkelljunga och Trollenäs kommer resultaten med en stor experimentlusta och en medvetenhet kring lokalsamhällenas efterfrågan – som kan generera goda resultat, fortsätter han. Man har även en uppmärksamhet kring de frågor om hållbarhet som finns totalt i koncernen och Örkelljunga och Vallåkra har investerat i solcellsanläggningar för få ner energikostnader och bidra till ett hållbart klimat. Även Trollenäs har historiskt tagit ansvar på detta område. Det verkar inspirerande även för oss som moderbolag.

Bygghandeln som fortsätter att utvecklas i både Örkelljunga och Vallåkra passar väl in i DLG-koncernens gemensamma koncernmodell med Housing.

-Denna del kommer fortsatt att utvecklas på fler sätt än ett under det närmaste året, skvallrar Carsten Klausen om. 

Nomus Skadedjursförsäkring har haft en fin utveckling under året, med mycket nya skadedjursavtal tecknade. Under året har gasningar av spannmål genererat många nya jobb för företaget, och vi ser att företagets noggrannhet, service och prisvärdhet genererar en ökad kundstock.

EkoNatur har även de haft en god utveckling där förmedlingen av fullgödselmedel till lantbruket fortsätter att öka. Bolaget ser även stora möjligheter inom trädgårdsegmentet på marknaden, där man i fjol tog de första stegen mot ny produktutveckling på detta område.

Våra intressebolag Skånefrö och Scandinavian Seed höll fanan högt under fjolåret. Scandinavian Seed fortsätter att ta fram toppsorterna när det gäller utsäde och frö för den svenska marknaden. Vi i Svenska Foder känner av det stora intresset för de sorter vi säljer, och det är Scandinavian Seeds fokus på kvalitet och resultat, som ger just resultat.

Skånefrö har både med sina djupa kunskaper och sin bredd återigen gjort ett fint resultat. De fortsätter att utveckla sina verksamhetsområden, vilket innebär att företaget blir än mer stabilt än tidigare, med sina många ben. Svenska Foder och Skånefrö kommer framöver att jobba i spännande utvecklingsprojekt som vi gärna återkommer till.

Strategiarbete mot en grönare framtid

Med ett högt fokus på klimatfrågor framöver jobbar Svenska Foder för att i sina olika verksamhetsområden utveckla sin hållbarhetsstrategi under de kommande åren, i enlighet med strategin. I fjol våras presenterades DLGs koncernstrategi Creating the Future 2030 som satte den strategiska riktningen för koncernen – med riktning mot en mer hållbar framtid. Här kommer det att investeras drygt 3 miljarder SEK till framtida investeringar. För Svenska Foder handlar riktningen om att fortsätta tänka kring frågor som påverkar vår miljö och vårt klimat.

-Detta arbete pågår parallellt med vår dagliga verksamhet, säger Carsten Klausen. Varje dag arbetar vi med hur vi kan förbättra våra kunders konkurrensförmåga och resultat Samtidigt måste vi följa med hur vi bäst förvaltar den jord våra kunder arbetar med dagligen. Det är två linjer som vi driver sida vid sida. Vi är glada i Svenska Foder över att vara del av en koncern som vill ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det är inspirerande att få följa och att få vara med och utveckla.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: