Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Svenska Foders resultat påverkat av dålig skörd

Trots den historiskt torra väderleken och den låga skörden har Svenska Foder upprätthållit en omsättning på 4,1 miljarder kronor – i nivå med föregående år. Driftsresultatet landar på 50 miljoner kronor SEK.

Den svenska skörden

blev historiskt dålig och det har satt djupa spår: i snitt 50 % lägre skörd för de svenska lantbrukarna. Några regioner blev alldeles särskilt hårt drabbade med upp till 75-80 % i minskat skördeutbyte. Det har slagit hårt mot de svenska lantbrukarna. Något som Carsten Klausen, VD i Svenska Foder, givetvis beklagar. Han påpekar dock:

– Om vi bortser från de extraordinära effekterna av torkan, levererar Svenska Foder ett förnuftigt resultat rakt över bolagets alla verksamhetsområden. Foder, växtodling, Energi och Service samt våra dotterbolag ökade sin omsättning under 2018 och fortsätter att visa god utveckling. Det har en positiv inverkan på vår intjäning och hjälper delvis till att kompensera den dåliga skörden, som påverkat även oss kraftigt.

– Det är tillfredsställande att vi under ett utmanande skördeår som 2018 har förmått att konsolidera oss ytterligare med en soliditet på 40 %. Svenska Foder står fortfarande som en stark nummer två på den svenska marknaden, fortsätter han

Koncernsamarbete ger resultat

Svenska Foders dotterbolag Vallåkra, Örkelljunga och Trollenäs Lantmannaaffär har alla en god utveckling i resultatet under 2018. Detsamma gäller för det naturliga gödselmäklarbolaget EkoNatur, Nomus Skadedjursbekämpning och Scandinavian Seed. Carsten Klausen säger:

– Vi fortsätter att utnyttja synergierna mellan Svenska Foder och våra dotterbolag. Samtidigt är det mycket positivt att vi har ett starkt samarbete med vår ägare i DLG-koncernen, där vi fortsätter att utveckla en rad synergier på tvären i koncernen. Vi kommer fortsatt att intensifiera samarbetet med DLG under 2019 för att ytterligare skapa mervärde och konkurrenskraft på den svenska marknaden.

– Till exempel utvecklar Scandinavian Seeds ytterst konkurrenskraftiga utsädessorter för den svenska marknaden, vilket sker i tätt samarbete med DLG och Sejet Planteforædling i Danmark. Det har gett riktigt goda resultat på den svenska marknaden.

Bra rustade och i god form

Svenska Foder har arbetat målinriktat med att reducera omkostnader och effektivisera arbetsmetoderna.

– Den dåliga skörden kommer fortsatt att ge utmaningar för oss under det första halvåret 2019. Men vi har gjort mycket för att hålla omkostnader och investeringar nere, vilket gjort att vi kvickare än förväntat kommit på banan under och efter skördearbetet. Genom fokus på kvalitet, innovation och kundfokus kommer vi fortsatt att utmana den svenska lantbruksmarknaden och skapa lönsamhet för våra kunder, säger Carsten Klausen.

– Omvärlden förändrar sig hela tiden, och därför måste även vi utveckla oss, så att vi förblir en stark affärspartner som gör skillnad och skapar dynamik på den svenska marknaden, konstaterar Carsten Klausen. Även om 2018 är ett år som de flesta av oss vill glömma, så måste vi gå vidare gemensamt och om vi bortser från den dåliga skörden 2018, står vi bra rustade och är fortsatt konkurrenskraftiga – tillbaka i god form för möta ett spännande 2019.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: