Search
Close this search box.

.

.

Tufft 2018 kräver krafttag

2018 års torka drabbar hela branschen hårt. Överallt ser vi ett skördearbete som inte liknar något annat vi sett under väldigt många år. Väder drabbar vanligtvis olika regioner på de mest skilda sätt. Regniga höstar med fält som står under vatten, och som är omöjliga att tröska, är något vi upplevt från år till år. Men denna ojämförliga sommar, sommaren 2018, har alla regioner haft det oerhört tufft.

Torkan har slagit mot alla lantbrukare. Växtodlare som mjölk-, fjäderfä och grisproducenter. Alla blir berörda av det denna sommar. När det gäller skördearbetet för spannmål ser vi skillnader även i år från plats till plats. Vissa har klarat sig lindrigare undan. Men alla har tappat skörd. Via vår skördemottagningar ser vi på sina håll 60 till 65-procentiga tapp i skördevolymer. Det är fruktansvärt mycket.

De kontrakt vi har tecknat, med såväl inhemska som internationella aktörer gällande svensk spannmål, kommer vi av självklara själ inte kunna leverera fullt ut. Vi brister i såväl volym som kvalitet på den kontrakterade varan.

Höga proteinhalter i maltkorn, låga rymdvikter på grund av dålig matning till axet gör att vi inte kan leverera vad vi har lovat. Detta kostar pengar, mycket pengar. Pengar som vi alla kommer att förlora.

Vad betyder det här för oss? Jo, det betyder att vi, rent konkret, måste göra kraftfulla rationaliseringar, för att även i fortsättningen kunna vara en affärspartner att räkna med på den svenska marknaden. Det betyder att vi måste omorganisera oss, skapa en ännu mer slimmad organisation, som bättre kan hantera sådana här situationer i framtiden.

Vi har varit delaktiga i möten med branschföreträdare, för att tillsammans försöka hitta lösningar på den komplicerade situationen. Vi har gjort allt för att bidra med nytta på det sätt som vi kan – bland annat har vi förmedlat halm och grovfoder till områden där detta är absolut nödvändigt. Men situationen är fortsatt komplicerad och svårhanterbar.

Men den verkliga nyttan vi kan göra som företag, är att på allvar ta ansvar och fortsätta arbeta med de saker som verkligen skapar mervärde för lantbruket i Sverige. Att slipa vidare på vår organisation, vara kostnadsmedveten och kunna erbjuda lantbrukarna produkter och tjänster som gynnar dem, är enda sättet. Det är så vi bidrar till en fortsatt sund konkurrenssituation i landet. Det gör att vi har en tuff men nödvändigt tid framför oss. Detta arbete är redan påbörjat.

Carsten Klausen – VD
carsten.klausen@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: