Search
Close this search box.

.

.

Varför blommade fältens kanter?

Ett projekt som började i liten skala på Österlen, har nu spritts över hela landet. Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem – som genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar våra bin och andra pollinerare. Mattias Hammarstedt som är växtodlingsrådgivare på HIR Skåne var den som tillsammans med Petter Haldén – idag på Jordbruksverket – initierade projektet.

– Det började med en idé via ett företag som heter BeeUrban, som inte fick så stor spridning, säger Mattias Hammarstedt. Vi inom HIR såg en möjlighet att göra det bättre, eftersom vi har större kontaktytor och dessutom kunde marknadsföra det bättre, för att det skulle få större spridning. Det tycker jag vi lyckades med.

Det började i liten skala, med Hela Österlen Blommar. Men projektet och idén spreds snabbt till att bli Hela Skåne Blommar. Idag finns det överallt runt om i landet – och för Mattias är det hela poängen.

Önskan om enkelhet 

– Det här är något vi behöver överallt där det finns odling, och det är väldigt populärt bland lantbrukarna, säger han. För oss var det viktigt att hålla det obyråkratiskt, enkelt och smidigt, inte förmycket regler – för att så många som möjligt skulle kunna och vilja vara med.

– Det är därför det spridits så snabbt, tror Mattias. Poängen med projektet är att det ska ge effekt och med spridningen, har vi snabbt förändrat vårt odlingslandskap. Många lantbrukare gör det också i egen regi, utan att blanda in oss. Och det finns flera andra projekt som har startat utanför HIR:s organisation. Det är riktigt kul att det blivit en sådan positiv förändring.

Det här var också idén med projektet, menar Mattias Hammarstedt.

Lantbruket är lösningen

– Samhället skyller så mycket på lantbruket, och här var en sådan sak där lantbruket själv kunde vara lösningen. Dessutom tycker lantbrukare det är kul att odla blommor i kanterna. Det ser vackert ut, samtidigt som det gör reell nytta. Det är också något nytt som kan vara inspirerande.

1000 fotbollsplaner

Idag är man uppe i cirka 1000 fotbollsplaner storleksmässigt som odlar blommande fältkanter i HIR:s projekt. Varje HIR-sällskap sköter distributionen av frö lokalt. Det hela hade inte heller fått samma genomslag om man inte hade fått så många som upp emot 40 sponsorer som hjälp till.

– Dessa sponsorer har varit helt avgörande för att vi har kunnat genomföra projektet så bra, säger Mattias Hammarstedt. Vi har också anlitat några fröföretag som tagit fram den blandning som vi tycker passar bäst, och som ger bäst effekt.

Två fröblandningar

Fröblandningen som tagits fram är designad för att ge pollen och nektar till humlor och bin som pollinerar raps, bönor och klöverfrö. Blomflugor och parasitsteklar som är naturliga fiender till skadegörare hittar också pollen och nektar i blandningens blommor. Rapphöns- och fasankycklingar hittar också de gott om mat i form av insekter i blomremsor med ettåriga blommor. I projektet erbjuder man två olika fröblandningar: en flerårig och en ettårig. Bägge fröblandning etableras bäst i samband med vårbruket. Skånefrö, som Svenska Foder är delägare i, är ett av dessa företag som idag själva har fröblandningen i sitt ordinarie sortiment.

 Tror på en långvarig förändring

Grannlandet Danmark har lagstadgat om att kanterna i lantbruket ska blomma. Mattias Hammarstedt tycker att den vägen man gått i Sverige är bättre:

– Det blir en mer positiv förändring om man slipper lagstiftningen – då tror jag det blir en mer långvarig förändring, eftersom branschen själv driver förändringen, konstaterar Mattias. Det har vi verkligen
bevisat att vi kan.

Ettårig fröblandning:

 • 4 kg honungsört
 • 2 kg doftklöver
 • 4 kg blodklöver
 • 14 kg bovete
 • (12kg solros (evt.)

Flerårig fröblandning:

 • 8 kg bovete (skyddsgröda)
 • 4 kg honungsört (skyddsgröda)
 • 2 kg vitklöver
 • 2 kg käringtand
 • 2 kg rödklöver
 • 1 kg gul sötväppling
 • 1 kg kummin

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: