Mikronäring är viktigt för fulltankade grödor

Det är alltid viktigt att tillgodose grödan tillräcklig mängd växtnäring (Makro och Mikro) för att kunna avkasta. En fultankad gröda ges potentiallen att avkasta och som vi alla i branschen någon gång fått lära oss att när vi ser bristen för ögat i fält så har vi redan tappat avkastningspotential. Därför är det viktigt att när vi är i fält med olika växtskyddsåtgärder passa på att även få med mikronäring. Den extra kostnaden är ringa ”när vi ändå åker”.

Yttre faktorer såsom bl.a. nederbörd, temperatur och markstatus påverkar det enskilda fältet vad gäller tillgänglighet av näring löpande under växtodlingsäsong även om markkartor visar på god näringsstatus. Ta därför med mikronäring och mangan vid dina växtskyddsinsatser för att säkra grödans tillväxt.

Alla grödor har behov för 17 olika näringsämnen och alla har betydelse för att grödan uppnår den optimala tillväxten och därmed utbyte och kvalitet. De 17 näringsämnena kan delas in i två grupper. Det är makronäringsämnen som plantan skall använda mycket kg/ha för att gro och utveckla sig, och det är mikronäringsämnen, som plantan bara skall använda några få gram och upp till 1000 gra/ha för att gro och växa optimalt. Även om det är frågan om mycket små mängder, ingår näringsämnena i viktiga processer i plantan. De mikronäringsämnen som man ofta ser problem med i jordarna är mangan, koppar och bor.

I nedanstående tabell kan du se grödans relativa behov för det enskilda mikronäringsämnet.

Grödans relativa behov för mikronäringsämne


Stort behov: +++++, mindre behov: +

Alla näringsämnen finns i jorden, men inte alltid i tillgänglig form, så att planterna rötter kan ta upp dem. Tillförsel av mikronäringsämnen i jorden kan någon gång avhjälpa problemet, men om orsaken till bristande upptag i plantan beror på jordens beskaffenhet (humusinnehåll/jordtyp/vatten/temperatur osv.) kommer näringsämnena troligtvis istället bindas till jordpartiklarna och inte vara tillgängligt för plantan. Den säkraste och mest effektiva sättet att hålla sina grödor välförsörjda med mikronäringsämnen under säsongen är därför att spruta ut en liten mängd vid flera tillfällen.

Plantan kan inte spara ett lager av mikronäringsämnen till perioder då det finns brist, så därför hjälper det inte att gå upp i dos. Istället skall näringsämnen tillföras i passande mängd flera gånger under loppet av en säsong. Tillförsel av mikronäringsämnen skall ses som en försäkring emot brist i plantan.

Vid synliga bristsymptom på plantan har den redan hämmad tillväxten.

Det skall vara lätt att ge grödorna mikronäringsämnen och du behöver inte komma ihåg vilka grödor som behöver vilka näringsämnen.

Manfoss – för extra fosfor tillförsel
Under de senaste åren har vi på Svenska Foder haft goda erfarenheter av att använda Manfoss under hela säsongen. Manfoss består av 130 g fosfor, 36 g mangan, 22 svavel, 46 g magnesium och 9 g kväve per liter. Vi använder 3-4 liter per behandling och det ger ca 500 g fosfor per gång. En god tillgång på fosfor ger snabb tillväxt i form av snabbare och större rotutveckling och ger fler sidoskott.

I nedanstående tabell ser du en översikt över enskilda mikronäringsprodukter från Svenska Foder.
Gram pr liter/kg

Vid förebyggande av manganbrist i alla grödor används:
• 1-2 l Profi Mangannitrat 235 ha alternativt Norotec Mangan1-3 gånger i bestockningsstadiet

Från slutet av bestockningsstadiet och fram till mognaden används ett av blandnings-produkterna.
• I alla grödor användas 1-2 l Norotec
Spannmål/ha 1-3 gånger/ha.
• I höstraps används 1-2 l Norotec Raps/ha 1-3
gånger. För att motverka borbrist används 1-2 l
Profi Bor 150 1-3 gånger under odlingssäsongen.
• I majs användas 3 l Norotec Majs/ha 1-3 gånger.


Taggar: , , ,

Kategorier i: , , ,