MultiCid sänker pH och skyddar mot diarré

MultiCid innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. MultiCid innehåller också ammoniumforat, myrsyra och propionsyra. Den används för att sänka pH i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

 Fördelar med MultiCid:

  • Avdödar koli- och salmonellabakterier
  • Reducerar diarréförekomst
  • Reducerar dödlighet
  • Ökar till djurens motstånd mot infektion
  • Mer skonsam mot vattenledningarna än myrsyra

Kategorier i: ,