Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bakteriernas spännande värld

Att kombinera olika typer av mjölksyrabakterier för att framställa biologiska ensileringsmedel till grovfoder är ett arbete som Chr. Hansen har många års erfarenhet av. Under året kommer vi att presentera företaget närmre och beskriva det noggranna arbete som görs för att framställa SiloSolve som är våra effektiva biologiska ensileringsmedel för alla typer av grovfoder.

Chr. Hansen har sysslat med innovation under mer än 140 år. Företaget startades av den danske apotekaren Christian D. Hansen. 1870 var han den första att extrahera löpe från kalvarnas mage för att förbättra ystningen. Han utvecklade de första industrialiserade enzymerna, kulturer och naturligt färgande produkter och processer. Dessa innovationer blev grunden till det företag som bildade Chr. Hansen Company 1874.

Chr. Hansen har varit i mjölksyrebranschen i mer än 140 år. Idag är fler än 3000 människor anställda i bolaget – och finns i över 30 länder världen över! Stommen i deras verksamhet är innovation. Merparten av deras produktutveckling kommer från en stark bioteknisk grund, med hjälp av 200 mikrobiologer. Detta kombinerat med omfattande vetenskaplig research i nära samarbeten med sina kunder och affärspartners, visar att de är ett bolag som vill åstadkomma verklig förändring.

Svenska Foder har länge arbetat med Chr. Hansens SiloSolve-produkter, som är biologiska ensileringsmedel för alla typer av grovfoder. Och trenden är tydlig: intresset ökar kontinuerligt för ensilering med denna typ av ensileringsmedel.
-Biologiska ensileringsmedel är snabba, effektiva och skonsamma mot både djur, människor och maskiner, säger Rebecca Nilsson, Produktchef Ensilering i Svenska Foder. Enkelheten i hanteringen är också en stor anledning till att vi ser en intresseökning: en påse ensileringstillsats på 100 g som löses upp i vatten hemma på gården, räcker till hela 50 ton grönmassa. Arbetet kan enkelt utföras av en person, produkterna tar upp minimalt med lagringsutrymme.

-Med en samarbetspartner som Chr. Hansen kan vi känna oss trygga i att grunden bygger på gedigen forskning, fortsätter hon. Men också att det nära samarbete vi har som leverantör, försäkrar oss om att deras produktutveckling och lösningar förblir effektiva och relevanta för våra kunder.

-SiloSolve FC är ett exempel på en sådan produkt där vi ser den rena nyttan för våra kunder, fortsätter Rebecca.

SiloSolve FC är en sådan produkt Chr. Hansen har utvecklat som innehåller grunden i deras verksamhet – innovation med bioteknisk grund. Genom att utnyttja två typer av mjölksyrabakterier, har man lyckats skapa en produkt som förlänger lagringsstabiliteten – även vid en tidig öppning av en silo.

Den ena mjölksyrabakterien är Lactococcus lactis 0-224 och är en helt unik bakterie som förbrukar syre. Genom att bakterien förbrukar syre, minskar den också tiden för när silon blir syrefri. Dessutom ser Lactococcus lactis 0-224 till att sänka pH:t. Det gör att näringen bevaras i ensilaget och minskar därmed ts-förlusterna. Den andra mjölksyrabakterien, Lactobacillus buchneri, ser till så att man få ett effektivt skydd mot svamptillväxt och varmgång.
-Dessa två bakteriestammarna samarbetar och bevarar ensilagets näringsämnen och resultatet blir att man minskar ts-förlusterna, vilket gör att mindre av ensilaget går till spillo, säger Rebecca Nilsson.

Tillgängligt syre leder till att ensilaget snabbare bryts ner och förstörs. Det sker till viss grad under ensileringsfasen och då man plockar ut fodret. Då omvandlas med hjälp av syret mycket smältbara näringsämnen till flera oönskade, dåligt smältbara produkter och metaboliter. Denna förstörelse av ensilaget är dyr av två mycket viktiga skäl:

  1. Du har redan betalat mycket för ditt foder: anläggning av vall, vallfröblandningen, gödning, skörd, transport, emballering etc.
  2. Sämre foderutnyttjande till följd näringsförlust och proteinförlust.

Idag har Svenska Foder två produkter med den här sammansättningen av mjölksyrabakterier. SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko är samma produkt i två tappningar, där SiloSolve FC Eko är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV-produktion.

Utöver dessa produkter finns tre andra SiloSolve-produkter, alla med specifika egenskaper för att matcha de utmaningar som en ensileringsprocess innebär: SiloSolve Direkt, SiloSolve OS, Silosolve Total. Läs mer om dessa produkter i vår broschyr Nytt&Nyttigt om Grovfoder, eller på vår hemsida.


Rebecca Nilsson
Produktchef Ensilering

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: