Search
Close this search box.

.

.

Bekämpa stubben innan höstsådd – Fokus i Fält v 34

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling finns ofta behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen. Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa ogräset, så vi rekommenderar därför att ogräset bekämpas med:

  • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
  • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha

Om gräsogräs som rajgräs har blivit tuvor är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:

  • 2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
  • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosat?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­   

Mjukt vatten                                               0,05 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha
Medelhårt vatten                                       0,10 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha
Hårt vatten                                                 0,20 l pr. ha                                                 0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten.

Sprutteknik

  • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
  • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
  • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.
  • Det bör max användas 100 – 150 l vatten pr. ha
OBS Raps utsädet är inte effektivt betat mot rapsjordloppan.

Rapsjordloppa

Rapsjordloppa som ätit på rapsplantan

 

Kommande höst förväntas en måttlig förekomst av rapsjordloppan. Det finns ingen effektiv betningsmedel på utsädet mot rapsjordloppan. Vi kan därför inte beskydda grödan mot de tidiga angreppen av rapsjordloppa, som skadar genom att gnaga på plantorna. DK Exeption har betningen Acceleron Elite som innehåller produkten Buteo Start vilket ger en viss effekt mot jordloppan. Man måste vara uppmärksam och vid stora angrepp måste man snarast sätta in kemisk bekämpning.

Ett tidigt angrepp av rapsjordloppa i utvecklingsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståndet så våldsamt att grödan blir förstörd. Håll därför ett vakande öga på rapsen, redan när den gror. Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens hjärtbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används:

0,05 l Nexide CS eller 0,2 l Fastac 50 EC

Nexide CS får användas 1 gång per år och Fastac 50 EC 2 gånger per år

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: