Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

För den perfekta våren

För att inte hamna i en situation där vi undergödslar eller övergödslar med fosfor har Svenska Foder tagit fram en egen NPK-gödning. Vi kallar den Perfect Spring – en perfekt lösning för all vårspannmål. Den heter YaraMila NPK 24-5-4 med 3S. 

Åtgång i antal säckar/fyllningar i såmaskinen blir detsamma som med den klassiska YaraMila NPK 24-4-5 med 3S men nu med högre fosforinnehåll anpassad till många lantbrukares högre skördar och till de lantbrukare som har förväntningar på högre skördar.

Frågan vi nu ställer till dig är hur mycket vill du skörda i 2021 och på längre sikt?

Ofta har vi störst fokus på kvävetilldelningen – och vi talar alltid om hur mycket kväve vi har gett våra grödor. Och även om alla vet att de andra näringsämnena också är viktiga, pratar vi inte lika mycket om dem. Men det finns så mycket mer än kväve, speciellt om du vill ha bättre avkastning.

Fosfor är speciellt viktigt för rottillväxt och bestockning i all spannmål och måste också finnas tillgängligt i den tidiga etableringsfasen. Det är mycket svårrörlig i marken jämfört med t.ex. kväve och kalium och rör sig ca: 1 mm i veckan. Eftersom fosfortillgängligheten de första 6 veckorna är kritiska för plantans utveckling måste fosfor finnas tillgänglig nära roten. För bäst effekt, både till höstgrödor och vårgrödor, skall hela grödans fosforbehov kombisås.

Om plantorna inte har tillgång till fosfor minskas skördarna rejält, säger Johanna Öwall. Priset för fosfor är utsatt för stora prissvängningar. Men nästan oavsett prisnivån på fosfor så är det viktigt att tillföra den mängd som bortförs med skörden. Ett riktmärke är att för varje ton spannmål som skördas bör man tillföra ca: 3 till 3,5 kg fosfor.

T.ex. en skörd på ca: 6 ton så behöver ca: 19 kg fosfor per ha tillföras grödan. Detta för att bl.a. behålla sin fosforbalans i jorden. Sedan är det viktigt att markens PH närmare sig 6,5 så att inte den tillförda fosforn böjar att fastläggas – ej tillgänglig för plantan snabbt.

I Tidningen #4 kan du läsa mer om Perfect Spring.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: