Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kom ihåg att kalka i tid

Text av Elisabeth Erichsen
Nordkalk Sales Manager Lantbruk

Rysslands militära invasion av Ukraina har vänt upp och ner på förutsättningarna i Europa, alla påverkas och det är nu vi behöver sätta fokus på att verkligen optimera odlingen. Kom ihåg att kalka i tid, när skördeminskningen syns är det försent, tänk i stället på underhållskalkning minst en gång i växtföljden för att bibehålla produktionen och få ut 100 % av dina insatser.

Kalkens effekt

Kalkens effekt omräknas till kalciumoxid (CaO) som är den verksamma substansen och skiljer sig åt beror av geologiskt ursprung och ålder samt siktkurvan dvs. andelen kross och mjöl i produkten. Vi talar om produkternas kalkvärde, ett års effekten den snabba höjningen och 5 års effekten dvs underhållskalkningen. Ex Uddagården Direkt 34/44, Ignaberga Bas 30/44. Mängden kalk man väljer beror på lerhalten och mullhalten i jorden. Vikten av att återföra Cao som bortförts. Poängteras bör också att kalkning är bra för att hämma utveckling av rotsjukdomar som klumprot och Aphanmyces.

Varför ska man kalka?

Kalken är grunden till en bra skörd, för att eftersträva biologisk aktivitet, aktivt mikroliv för att nå god jordhälsa där maskar och svampar trivs och bryter ner organiskt material. Men även för att återställa försurande effekter och skapa struktur, inte minst är det viktigt för att få tillgänglighet av växtnäringen i marken. Det har aldrig varit så lönsamt att kalka som nu när insatsvarorna ökat så mycket i pris, säger Elisabeth Erichsen. Detta är också erfarenhet som vi tog med oss från torkan 2018 då flera gårdar vitnar om att där det faktiskt blev skörd var på område som blivit kalkade. Utan korrekta pH nivåer närmare 7 så hindras tillgänglighet för framför allt fosfor. Mellan 3-5 ton/ha är lämpligt för underhållskalkning en gång i växtföljden för att bibehålla skördarna för en god balans i jorden bestående av luft, vatten, mineraler och organiskt material. Naturligtvis kan kalkningen ske efter markkarta med styrfil för att placeras där den gör mest nytta. I försök ser man även att drivmedelförbrukningen minskar till följd av förbättrad struktur och snabbare upptorkning, jord som är optimal för plantan och rotutvecklingen.

Ph- värdets påverkan på växtnäringsämnen i marken, där bandet är som bredast är tillgängligheten för grödan bäst

Även skadliga ämne motverkas av kalkning

När kan man sprida kalk?

När som helst på året under förutsättning att det är jämt och god bärighet för att minimera markpackning. Nordkalk tillhanda håller spridningstjänster med duktiga entreprenörer som gärna ställer upp som bollplank och kan sprida med styrfiler. Idag har många markkarteringar som stöd till spridningen och variationerna inom fältet kan vara stora. Planera in kalkningen 1-2 år före den mest lönsamma grödan, då effekten är på topp, verkan kvarstå 5-10 år berodde på jordart och mull och lerhalt.

Försöken talar tydligt

Långliggande försök visar på effekten för höjning av pH med 0,5 enheter gav skördeökning på 13% för spannmål över lag och för korn upp mot 20% och vall 16% därmed har men inte råd att försumma kalkningen. Detta är även kartlagt i en större undersökning av Holger Kirchmann, som visar effekten och startat diskussionen om behovet att höja pH rekommendationerna, insats med en hög återbetalningsgrad.

Fundera gärna

Vill du veta vad kalkningsinsatsen kan göra för din gård? Det är mer lönsamt att kalka idag än någonsin tidigare med de höga gödselpriserna, för att ha optimal tillgänglighet på insatser och näringsämne som ger en ökad avkastnings potential. Miljöinsats för en hållbar växtodling med ökad skörd och med det en säkrare livsmedelsförsörjning. Ge dina grödor bättre rotutveckling med kraftigare plantor och under ytan ökat mikroklimat och minskat dragkraftsbehov som också blivit viktigare än tidigare.
Avkastar havre bättre än korn, har du fläckiga bestånd eller problem med rotsjukdomar, ojämna fält och svåra brukningsförhållande, då är det dags att ta kontakt med din växtodlings säljare och höra mer om kalkning.

Markegenskaper som för närvarande begränsar skörden i svenskt lantbruk. En analys av 90 skördeundersökningsdistrikt och 10 långsiktiga fältförsök. Scanna qr-koden ovan för att ta del av forskningen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: