Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Lustfyllt att satsa på hög skörd

Allan Jensen är lantbrukare på familjverksamheten Askelygaard, i närheten av Roskilde. Där driver hans far, Hans Christian Jensen som är ägare till gården, en smågrisproduktion med 400 suggor – där 20 % av grisarna släpps upp till slaktgrisar. Allan arrenderar gårdens mark av sin far och bedriver växtodlingen. Efter ett uppskattat besök i Sverige där han berättade för sina svenska kollegor om sin rapsproduktion, ville vi nu möta honom på hemmaplan.

Växtodlingen här på gården består av 520 hektar, där 166 hektar av odlingen går till foder för grisarna. Resten består av maltkorn som går till öl, gräsfröodling till ett holländskt företag och så är det rapsodlingen.

Allan har alltid haft ett gott öga till rapsodlingen och tycker det är en intressant odling, såväl ur odlings- som ekonomiskt perspektiv. Det är en gröda som ger en förhållandevis hög betalning och som man kan påverka avkastningen med rätt insatser. Hans filosofi är att satsa och tro på vad man gör, för att försöka åstadkomma högsta möjliga skörd.

Lägre utsädesmängd ger kraftigare planta

– Jag har en kunskapsbaserad inriktning på de val jag gör gällande odlingen. När bedömningen är färdig, gör jag det nödvändiga för att uppnå resultat. Jag vill optimera skörden på rapsen, eftersom den har ett högt värde. För att åstadkomma det, måste man agera i den växande grödan: när skörden är bärgad, kan man ingenting göra.

– Odlingsstrategin är att se till att få till en kraftig planta under hösten. Därför har jag ett lågt plantantal och ger en hög gödningsmängd, samt tillväxtreglering. Då tycker jag mig få en mer odlingssäker planta, som ger en högre genomsnittlig skörd.

“Odlingsstrategin är att se till att få till en kraftig planta under hösten. Därför har jag ett lågt plantantal och ger en hög gödningsmängd, samt tillväxtreglering. Då tycker jag mig få en mer odlingssäker planta, som ger en högre genomsnittlig skörd.”

Allan Jensen har odlat Dekalbs sortiment under många år, och de är också utsädesodlare till företaget. Han tycker de har en intressant sortutveckling, som också har genererat resultat genom åren.

Ge plantan vad den behöver

Istället för att spara på omkostnaderna, arbetar Allan med att satsa på sin odling och se till att det utsäde han sår får så gott understöd som möjligt av de insatser som krävs.

– Vid etableringen av rapsen ger vi flytgödsel från smågrisproduktionen. Vid blomning och ytterligare en gång efter blomningen ger vi flytande gödning. Vi vet ju att det är sidoskotten som skapar utbytet, och därför vill jag ge en extra boost för att plantan ska generera mer.

Agera snabbt, för bäst resultat

Allan är mycket ute i fält för att kunna göra sig en uppfattning om tillståndet för grödorna.
– Jag försöker agera så fort jag ser minsta angrepp, oavsett om det gäller skadeinsekter, ogräs eller svamp. Vi kör alltid de nyaste svampmedlen, den nyaste kemin, för att få med oss allt som är nödvändigt och för att inte åstadkomma sämre effekt. De har en bredverkande effekt och ger en bättre försäkring mot problem.

Allan Jensen har god kontakt med sina kollegor och de har en dialog kring odlingen, det hjälper honom att vara på sin vakt. Han har också Hans Jørgen Bak, en rådgivare som han litar mycket på, som arbetar på AgriAdvice i Danmark.

Hög skörd gör allt roligare

– För mig är det enkelt. Jag vill göra allt för att få så hög skörd som möljigt. Jag tycker inte om det försiktiga, det passar inte mig. Och jag tycker det är oförnuftigt. Om jag nu har en bestämt mig för att odla raps, då vill jag lägga all min kraft för att uppnå så hög skörd som möjligt. Det gör arbetet både roligare och mer intressant.

– Det ska vara roligt att vara lantbrukare – och det blir det om man producerar 5 ton raps!

Askelygaard – Rapsutbyte 2009-2019

kg/ha 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Genomsnitt 2014-2019
Raps 4380 4900 4750 5030 3720 5220 4667
2018 gjorde givetvis att genomsnittet har dragits ner. Men på de marker som Allan Jensen odlar är det ett resultat han är mycket nöjd med. Och han har gör allt han kan för att ständigt hitta förbättringsområden.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: