Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Måla plantorna med grisspray – Fokus i fält v 19

I detta avsnitt av nyhetsbrevet talar vi om svampbekämpning i höstsäd och trips i råg, höstkorn och rågvete.

 Svampbekämpning i höstsäd

Det har kommit regn och värmen börjar också att komma nu och vi förväntar att grödorna kommer att växa snabbt de kommande veckorna. På många platser är vetet nu i DC 32-33 och höstkorn i DC 37-39. Har man sprutat mot svamp i höstsäden borde svampsjukdomarna vara under kontroll – se gärna rekommendationer i Fokus i Fält v. 16.

Den svampsprutning som görs under de kommande veckorna är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka och säkra utbytet. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svartpricksjuka sprids med fukt och regn.

I Sydsverige eller i områden med större bekämpningsbehov gäller riktvärdet minst 4 regndagar (> 1mm) räknat från DC 32. Bekämpningen håller cirka 10 dagar alternativt efter dos. Det viktigaste är att anpassa bekämpningstidpunkt och dos efter smittotryck. Viss skillnad i sorternas mottaglighet finns och behöver också vägas in.

Höstvetet växer i ryck, så prova att måla några planter med grisspray eller liknande, när du har avslutat en sprutning. Då kan du följa med i hur fort nästa blad utvecklar sig, och därmed sätta in den nästa behandlingen när det nästa bladet är fullt utvecklat. Om det finns utsikter till nederbörd bör man överväga en behandling, innan nästa blad är 100 % utvecklat.

Svenska Foder rekommenderar i höstvete och rågvete:

DC 37-39     0,75 l Revytrex pr. ha eller 0,75 l Ascra Xpro

DC 51-59     0,5 l Folicur Xpert

Revytrex är en ny produkt på marknaden med nya aktiva substanser, 67 g/l Revysol (Triazol) + 67 g/l Xemium (SDHI). Det finns flera isolater av svartpricksjuka med mutationer, som ger resistens mot SDHI-medel. Resistensen kan försenas genom att reducera antalet behandlingar med SDHI-haltiga medel och varierar mellan olika produkter med olika verkningsmedel. Därför rekommenderar Svenska Foder att använda Revytrex:

Höstkornet är nu i stadie 37-39 och därmed kan den avslutande svampbehandlingen snart utföras.  Kornrost är fortsatt den dominerande svampsjukdomen på de flesta platser, medan sköldfläcksjuka, mjöldagg och bladfläcksjuka kan finnas i mindre utbredd grad i obehandlade områden i fälten.

Svenska Foder rekommenderar i höstkorn

DC 37-49         0,4-0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro pr. ha

Höstrågen är behandling oftast när borsten bliver synliga, innan axgångnu i DC 45-49. Den kommande perioden bör man hålla ett öga på angrepp av brunrost, som trivs bäst under varma förhållanden. Bekämpning rekommenderas om det kan finnas rostpustler på 10 procent av plantorna.

Svenska Foder rekommenderar i höstråg

DC 37-49         0,4-0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro pr. ha

Ramularia/Bladfläcksjukla/Sköldfläcksjuka/Kornrost

Tillväxtreglering eller mikronäringsämnen kan kombineras med svampsprutningen. Se svenska Foders rekommendationer för tillväxtreglering i Fokus i Fält v. 15

Trips i höstråg, höstkorn och rågvete

I de senast utvecklade fälten med råg, höstkorn och rågvete skall man hålla ett öga på de små svarta tripsen invändigt i bladslidan. Bekämpning bör göras när det finns 0,5-1 trips per bladslida med 0,05 Nexide eller 0,15-0,20 Mavrik 2F eller 0,25 Fastac. För att träffa tripsen skall behandlingen utföras i stadie 45 då bladslidorna utvidgat sig en smula.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: