Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Möt 2024 med gott humör

Som varje år har 2023 varit ett oväntat år, ett omväxlande år, ett förvånande år. Det bestod av ömsom vin, ömsom vatten. Torrår förväntades, något som slog om i excessivt regn – på sina håll blev det väldigt stora problem. Det har inneburit att årets spannmålsvolymer har reducerats kraftigt – på sina håll med upp emot 30%. Dessutom har kvaliteterna blivit sämre.

Men även om det har varit stora utmaningar under året, blev det ändå inte så dåligt som vi kanske befarade i början av året. Med tanke på förutsättningarna. Visst är det omöjligt för oss att styra över väderleken. Men de som har en plan vid årets början – vågar tänka i nya banor när förutsättningarna förändras och agera snabbt – kan ändå få resultaten med sig.

Man brukar tala om att mänskan är ett vanedjur.

Men jag ser en annan egenskap som den dominerande i vår bransch: Anpassningsförmågan. Lantbruket må ha ett långlivat rykte som konservativ, men det är inte längre sant. Du som är lantbrukare har en högt uppskruvad förändringsbenägenhet, vilket baseras på ett kraftfullt och livaktigt företagande. Se bara hur de höga elpriserna under 2022 och inledningar av 2023 fick många att tänka kring energiförbrukningen. Även vi som företag som hela tiden arbetar med kostnadsreduceringar, gick över alla våra energiintensiva aktiviteter och har arbetat om planerna för vår energiförbrukning: Att bli mindre beroende av fördyrande energikostnader kan också innebära frihet – och att man blir en aktör på energimarknaden.

Många av er investerade i solceller och utvecklade sin biogasproduktion, för att kunna parera och manövrera bättre i kostnadsläget. Omställningarna har varit många. Det gynnar branschen både i det korta och långa perspektivet. Och dessutom den gröna omställningen som är ett viktigt bidrag för oss alla.

Det viktigaste vi har – livsmedelsproduktionen

Även om ekonomin generellt bromsar in på ett samhälleligt plan, är det inte nödvändigtvis rätt att bromsa sin produktion. Livsmedelsproduktionen är det viktigaste vi har, både i Sverige och världen – en helt livsavgörande produktion, som vi måste upprätthålla. Det gäller att avgöra på vilka områden man ska kostnadssanera, och vilka investeringar som bidrar till resultatet då året är slut. Det är du som lantbrukare expert på. Det är få företagare som så i detalj känner sin verksamhet, och som redan har tänkt ut framtida scenarier för att kunna fortsätta utvecklas.

Det är därför det är otroligt inspirerande att vara en del i den bransch som är lantbrukets. Nu ska 2023 övergå i 2024. Oavsett vad som väntar oss, möter vi det med gott humör och entusiasm. Det är bara så vi förändrar och förbättra våra förutsättningar. Vi i Svenska Foder ser fram emot att tillsammans med dig ytterligare utmana och utveckla den bransch som är vår.

Men först ska vi fira jul ihop med våra närmaste. Jag önskar er alla en fröjdefull jul och tackar för året som gått. Nu går vi med öppna ögon in i det nya året: med allt vad det innebär av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter. Vi i Svenska Foder ser fram emot att göra det tillsammans med dig!

God jul och Gott nytt år!

Carsten Klausen

VD Svenska Foder

carsten.klausen@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: