Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Näringsämnen för högre skörd

Kan man slå samman två näringsämnen och få en ökad effekt? Det är hypotesen när Omya tillsammans med bland annat Nordic Beet Research gör försök med produkten Calciprill spetsad med natrium – för betodlingens fromma!

Man kan inte nog betona kalkningens värde. Men det finns olika sätt att kalka på – alla är lika viktiga, men på olika vis. Det viktiga är att man faktiskt kalkar. En kalkprodukt som man fortsätter att utveckla är Omyas produkt Calciprill. Calciprill kan man använda på etablerade betesmarker eller i grödor när helst du behöver – för att åstadkomma en snabb pH-justering. Vad är det viktiga med det här då?

– Man ska kalka för att motverka försurning, höja pH-värdet i marken – och såklart, strukturkalka lerjordarna för att förbättra markstruktur och minska fosforförluster, säger Omyas Mats Rydberg, som har som mission att vi i Sverige ska bli ännu mer medvetna om vad det innebär för skördarna att tillsätta kalk.

– Vårt fuktiga klimat, det nedfall av svavel och kväveföreningar som fälten drabbas av, markandning och surgörande kvävegödselmedel – alltsammans försurar marken. Tillsammans med grödornas upptag och bortförseln av näringsämnen skapar det ett behov av att balansera pH-värdet i marken.

Calciprills sammansättning – kalkpartiklarna i granulen är betydligt mindre än i andra kalkprodukter – innebär bland annat att kalken löser upp sig snabbare och ger en omedelbar pH-höjning, vilket ökar tillgängligheten för grödan. Det skapar en flexibilitet som är guld värd för att ge grödan de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig de andra näringsämnena.

– Kalken i Calciprill verkar direkt och fungerar som mineralgödsel då dagg och regn löser upp produkten. Kalken verkar direkt i såbädden – och 100 % spridningsåret. Det ger dina fält en snabb pH-förbättring och du får en snabb respons även i grödan.

– Dessutom är det smidigt att kunna köra ut produkten med din gödselspridare – det ger hög precision och du kan köra när det passar dig!

Calciprill är alltså en effektiv och utmärkt kalciumkälla, och smidig att hantera, det har vi konstaterat. Men vad händer om man även hade tillsatt natrium? Det här har man grunnat på och startat ett försök tillsammans med Nordic Beet Research.

– Natrium är något man behöver vid odling av sockerbetor, berättar Mats Rydberg. Natrium ökar sockerhalten med upp till 0,5 %, och det är mycket värt för en betodlare. Den rekommenderade natriumgivan för ökad sockerhalt är 60 kg/ha, och som det är idag säljer Svenska Foder detta i form av Besal.

– Först och främst är det ju ett plus om man slipper köra två gånger – istället har man har en produkt som ger kalcium- OCH natriumeffekt, samtidigt.

– Sen har vi spekulerat i om det inte finns anledning att tro att rekommendationerna för natrium släpar efter, eftersom skördarna har gått upp så mycket som de gjort de senaste 10 åren. Frågan är alltså: kan man baka ihop det här till en produkt, som faktiskt ger effekt? Dessa försök görs på Ellinge utanför Eslöv och på Kronoslätts gård utanför Klagstorp. Och det ska bli väldigt intressant att få resultaten efter dessa försök.

– Oavsett: en toppskörd får du inte, med en normalgiva. Man måste våga satsa om man vill åstadkomma förbättrade resultat – grödan talar sitt tydliga språk, avslutar Mats Rydberg.

Mats Rydberg, OMYA

Mats Rydberg, OMYAs.

Fördelarna med Omya Calciprill®

• Granulerna löses av dagg och regn precis som mineralgödsel

• Kalken verkar direkt i såbädden och till 100% spridningsåret

• Snabb pH-förbättring och snabb respons hos grödan

• Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!

• Bra vid precisionsodling

• Utmärkt kalciumkälla

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: