Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Nya sätt att ogräsbekämpa i höstsäd – Fokus i Fält

Mateno Duo är en ny herbicid från Bayer som ska användas i stråsäd på hösten tillsammans med (Boxer) prosulfokarb. Mateno Duo är Brett verkande på både ört och gräsogräs och är både jord- och bladverkande. Den aktiva substansen är diflufenikan som vi känner till sedan tidigare, och en helt ny aktiv substans i stråsäd: aklonifen, som vi känner från Fenix, som används mest i specialgrödor. Maxdosen är 0,35 l/ha och är också den dos som bör användas. Lägre dos ger för dålig effekt. Mateno Duo har effektiv örtogräseffekt på baldersbrå, blåklint, spillraps, vallmo, plister, veronika, viol, korsört, näva, snärjmåra, våtarv mfl. Mateno Duo är också en viktig del av strategin mot gräsogräs som vitgröe, åkerven, rajgräs, renkavle och råttsvingel.

Skiften med en stor andel höstspannmål, tidig sådd och ökning av plöjningsfri odling betyder att det bör vara ett ökat fokus på bekämpning av örtogräs och gräsogräs på hösten. Det är extra viktigt om det förekommer gräsogräs som renkavle, åkerven, italienskt rajgräs och råttsvingel som på fler och fler platser utgör ett växande problem.

Varför behandling på hösten?

 • Säkra att örtogräs och gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
 • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte
 • Behandling på våren kräver högre dos
 • Prosulfocarp (Boxer) och nu Mateno Duo på hösten är viktigt för att undgå resistens
 • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom det har växt sig för stort
 • Reducera risken för utveckling av resistent ogräs

Ensidig och upprepad användning av medel med samma verkningsmekanismer ökar risken för resistens. Det är känt attt det ska finnas resistens mot gruppen av ALS-hämmarna i våtarv, baldersbrå, kamomill, dån, vallmo m.fl. ALS-hämmarna omfattar bl.a. Hussar, Harmony, Nuance, Saracen och där dessa medel ingår i blandningen.

Aktiv substans prosulfokarp (Boxer), diflufenikan (Legacy 500 SC) och aklonifen (i Mateno Duo) tillhör andra grupper och är därför effektiva resistensbrytare för användning på hösten.

För att undgå eventuell resistens och kontrollera ogräs från skörden rekommenderar vi att det görs en effektiv behandling i DC 00-13 med produkter som innehåller Prosulfokarp och Diflufenikan Den mest optimala behandlingstidpunkten för Mateno Due är när jorden har satt sig och sprutspåren är synliga, DC 9 – 11 (Råg bör först behandlas efter DC 10).

Boxer, Legacy 500 SC och/eller Mateno Duo i höst ger fria möjligheter att använda ovannämnda ALS-hämmarna på våren. Om man använder Atlantis OD är det inte möjligt att använda ALS-hämmarna på våren. Ett alternativ skulle kunna vara våruppföljning med t.ex. 0,5-0,1 liter Zypar eller Broadway i höstvete.

Svenska Foder rekommenderar GoldPack höstsäd (20 l Boxer + 1 l Legacy 500 SC = 10 ha)

DC 01-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Legacy 500 SC pr. ha

eller

Höstvete och rågvete:

DC 09-11                             1,4 l Boxer + 0,35 l Mateno Duo pr. ha

Höstkorn och råg (bland inte Boxer och Mateno Duo)

DC 01-09                             1,4 l Boxer pr. ha                                    

DC 10-11                             0,35 l Mateno Duo pr. ha 10-14 daga efter Boxer sprutningen

Om du har problem med renkavle, rajgräs eller råttsvingel ökar du doseringen av Boxer till 2-3 l per hektar.

Åtgärder för att minska risken för spridning av prosulfokarb

 • Om det finns kommersiella odlingar i närheten med frukt eller grönsaker, som ska skördas under hösten – behandla inte med prosulfokarb om inte förutsättningarna är optimala!
 • Avståndet mellan dessa odlingar och det fält som ska behandlas ska vara minst 500 meter.
 • Behandla fälten enbart under kväll eller natt, klockan 18 till 03, då luftfuktigheten är hög.
 • Behandla inte fält då temperaturen är över 15 °C.
 • Behandla helst inte i solljus, då det är torrt och luftfuktigheten är låg.
 • Behandla inte när vindhastigheten är över 3 m/s.
 • Kör lugnt under behandlingen, 6–8 km/h.
 • Använd alltid utrustning som ger minst 75 % avdriftsreduktion, gärna i kombination med stor vätskemängd.
 • Se till att bomhöjden inte överstiger 50 cm.

Ogräsbekämpning med Belkar i höstraps

Belkar har effekt på många viktiga örtogräs, däribland baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta tid att bekämpa på våren. Man bör använda en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha Belkar i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå.

Har du en dominerande ogräsflora av sparnäva och/eller skatnäva, uppnår du bäst effekt genom en delad behandling. Första sprutningen med 0,25 l per hektar bör komma när rapsen har 2-5 örtblad och den uppföljande behandlingen knappt tre veckor senare.

Belkar har lika god effekt på våtarv, där du vid en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan förvänta 70-85 % effekt. Åkerviol och veronika kan inte bekämpas med Belkar, men behandligen kommer att ha en hämmande effekt.

Belkar sprids på en tidpunkt när vi också använder andra medel som gräsmedel till spillsädsbekämpning, mikronäring, växtreglering och skadjursmedel. Var uppmärksam på att Belkar bara kan köras tillsammans med skadedjursmedel. Till alla andra medel bör det vara ett avbrott på 7 dagar mellan behandlingarna.

 

Dominerande ogräs Stadie Dos, pr. ha
Skatnäva, sparnäva, snärjmåra och baldersbrå   DC 12-15 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

 

Baldersbrå, Snärjmåra, blåklint och kornvallmo 

 

DC 16-30

 

0,4-0,5 l Belkar

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: