Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Nyttig kunskap om växtskydd – formuleringar, additiv, lågt pH och blandningar

Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till när man jobbar med växtskydd. Det kan vara så att man faktiskt redan känner till det här, men vissa saker kan man som bekant ha nytta av att höra igen. Lars Olsen ställde samman en liten kom-i-håg-lista på saker som kan vara bra att känna till, för att få bäst effekt ute i fält.

Formuleringar
Vid tillverkning av växtskydd är det nödvändigt att den aktiva substansen kompletteras med några hjälpämnen så att produkten kan fungera som avsett. Dessa ämnen kan vara lösningsmedel, emulgeringsmedel, skumdämpare, stabilisatorer, avfettningsmedel etc, allt för att produkten ska kunna lagras, blandas, sprayas ut och ha god effekt på ett enkelt och effektivt sätt. Nedan kan du se ett antal berikningstyper och deras förkortningar, som ofta anges på dunken efter produktnamnet.

CS=Kapselsuspension t.ex. Centium 36 CS
Den aktiva substansen är inkapslad och frigörs långsamt över tid, då den utsätts för fukt. Det förhindrar skador på grödan, avdunstning och är skonsamt för sprutoperatören. Kapslarna är tunga och sätter sig lätt, så kom ihåg att röra om.

EC=Emulsionskoncentrat t.ex. Agil 100 EC
Bildar en mjölkvit emulsion när den blandas med vatten och lägger sig mycket långsamt. Innehåller mycket lösningsmedel, som liknar additiver och luktar ofta samt är skadligt för sprutförarens hälsa. Mycket effektiva medel som kan orsaka skördeskador. Kan lösa upp gamla sprutrester i sprutan – var försiktig med känsliga grödor (t.ex. raps).

OD=Oljedispersion t.ex. Atlantis OD
Är en nyare typ av formulering som fäster bra på växterna. Den separerar med tiden i dunken och måste därför skakas väl innan användning.

SC=Suspensionskoncentrat t.ex. Legacy
Aktiv substans är blandad med små lerpartiklar. Den fastnar i dunken och måste skakas innan användning. Omrörning i sprutan är nödvändig. Lätt att blanda med andra medel.

WG = Vattendispergerbara granulat t.ex. Nuance
Har en tendens att sedimentera och kräver därför omrörning och tid för att lösas upp. Det dammar inte och är lätt att mäta. Rengöring av sprutan kan vara svårt efteråt eftersom det kan bildas en hinna i sprutan. Ett additiv måste alltid tillsättas.

SE = Suspoemulsion t.ex. Propulse 250 SE
Specialformulering där två aktiva ingredienser med mycket olika fysikaliska egenskaper blandas ihop. Kan vara svårt att få ur dunken. Mycket kompatibel med andra medel.

SL=Vattenlösliga koncentrat t.ex. Glyphomax 480
Enkelt att hantera och använda

Additiv
Alla produkter är inte färdigformulerade och det kan därför vara nödvändigt att tillsätta en tillsats som fett, olja eller annan specifik tillsats. Vi känner dem som t.ex. Herbinass, SuperOlja, PG26N, Dash och andra. Använd alltid tillsats enligt etiketten.

Vatten är inte bara vatten, utan innehåller även olika ämnen som t.ex. kalcium, järn och magnesium. Dessa ämnen binds lätt till flera av de aktiva substanserna i sprutmedel och de klassiska exemplen på dessa är glyfosat och MCPA. Om detta händer inaktiveras den aktiva substansen och en del av effekten går förlorad. Detta kan åtgärdas genom att tillsätta tillsatsen NovaBalance i sprayvattnet innan du häller i den aktiva ingrediensen.

Lågt pH av sprutmedel
pH i vatten varierar och för de allra flesta medlen är pH i vattnet ca. 6 den mest optimala. Om pH i vattnet är högt minskar effekten övertid. Så är fallet med t.ex. Cerone, Mavrik och Betanal. Det motsatta är fallet för Minifonder, t.ex. Nuance och Harmony där effekten minskar övertid om pH är för lågt.

Vissa växtskyddsmedel kan ändra pH-värdet i sprutmedlet ganska mycket. Ett klassiskt exempel på detta är Bor, som är känt för att höja pH-värdet mycket. Innan man blandar i Bor måste därför sprutmedlets pH sänkas med Nova Balance. Det är dock långt ifrån alla produkter som kan blandas med bor, även om pH sänks. Kom ihåg att kontrollera dina blandninganvisningar.

Blandningar av växtskydd
Vissa växtskyddsmedel har testats att blandas samman, vissa blandingar funkar och andra inte. Om du är tveksam bör du alltid kontrollera blandningstabellen, eller testa i liten skala i en mätbägare innan
du häller den i tanken.

Blandbarheten av medlen kan också variera från gård till gård. Detta tyder på att det finns andra faktorer som påverkar blandbarheten. Det kan vara vattentemperaturen på sprutmedlet, varmt vatten löser upp ämnen lättare än kallt vatten. Sättet det blandas på spelar också roll, det är i vilken ordning produkterna tillsätts och inte minst hur snabbt bekämpningsmedlen tillsätts. Tålamod är en viktig parameter i förhållande till att förebygga utfällning. Slutligen spelar även den lokala vattenkvaliteten roll, har du väldigt hårt vatten eller vatten med hög järnhalt kan det vara vettigt att konsekvent använda pH-reglerande tillsatser som Nova Balance.

 

Våra allmänna råd om tankblandningar:

1. Vattna först – minst 50 % av vattenmängden.
2. pH-justerande tillsatser som Nova Balance och KvikUp.
3. Mikronäringsämnen och flytande gödningsmedel.
4. Fasta ämnen (WG, WP, SG och SX formuleringar).
5. Fasta partiklar i lösning (SC, CS, OD och SE formuleringar).
6. Upplösta ämnen (SL, EW och EC formuleringar).
7. Tillsatser som spridningslim och olja.
8. Fyll på med resten av vattenmängden.

Växtdoktorn
Lars Olsen
Rådgivare DLG Växtodling

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: