Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rätt gödning på rätt plats – Fokus i Fält

Gödselstrategi i höstgrödor 2021

 Generellt fina höstgrödor i fält

Det bör även under 2021 vara fokus på en gödningsstrategi som ger en harmonisk tillväxt, liksom att man bör göra en effektiv växtreglering.

Höstraps: Höstrapsfälten ser mycket fina ut och de flesta lokaler har ett bra plantbestånd för att ge kraftiga plantor som har plats för sidoskott.

En sen andra giva eller en tredjegiva kan dock hjälpa att begränsa risken för liggsäd, och säkra tillräcklig näringstillförsel för god skidfyllning. Det är viktigt at det också är kväve tillgängligt vid skidfyllningen, eftersom kvävet inte är lika mobilt i en rapsplanta som i en spannmålsplanta.

Höstsäd: I år bör höstgrödorna inte startgödas för tidigt eller för kraftigt. Du kan välja mellan två strategier:

  1. Tvådelad giva av kväve, t.ex. 30/70 vid företrädesvis tillväxtstart och stadie 31-32
  2. Tvådelad giva av kväve som mest är aktuell om gödningstyperna kräver det, eller om man tillför stora kvävemängder som tillexempelvis brödvete eller om du graderar efter biomassemätningar.

Gödningsstrategi, kvävefördelning till höstspannmål och höstraps under 2021

Delad-giva Grödtill-stånd Gröda Första

giva

DC

31-32

DC

49-59

2 Kraftig Foderkorn och raps 30 pct. 70 pct.
2 Normal Foderkorn och raps 40 pct. 60 pct.
2 Svagt Foderkorn och raps 50 pct. 50 pct.
3 Kraftig Brödvete och högavkastande raps 25 pct. 55 pct. 20 pct.
3 Normal Brödvete och högavkastande raps 30 pct. 50 pct. 20 pct.
3 Svagt Brödvete och högavkastande raps 40 pct. 40 pct. 20 pct.

 

Fosfor, kalium och svavel m.m. skall du tillföra så tidigt i växtzonen som möjligt, normalt vid den första gödningsspridningen eller en särskilt tidigt giva. Kom ihåg svavel, i synnerhet bör vinterrapsen få svavel tidigt på våren, medan brödvete också bör tillsättas svavel vid proteingödslingen. Höstraps och vanligt gräs bör tillföras 20 procent svavel i förhållande till kvävemängden, medan de övriga grödorna bör tillföras 10 procent svavel i förhållande till den totala mängden kväve.

Hur mycket fosfor och kalium behövs?

Med kärnan för man bort cirka 3,2 g P/kg och 4,8 K/kg kärna. Om halmen också bortförs från marken för man bort ytterligare 0,9 g P/kg och 7,5 K/kg halm. Vid ett utbyte på 9 ton vete och 4,5 ton halm bortförs från marken cirka 32 kg P och 77 kg K per ha. Denna mängd fosfor och kalium får man som minimum tillföra marken i gödningen för att inte utarma marken.

Handelsgödsel måste spridas korrekt!

Handelsgödsel är på många egendomar den största omkostnaden bland insatsvarorna. Känner du din gödningsspridare bra nog, och inte minst, känner du din handelsgödsel bra nog.

Spridning av handelsgödsel kräver uppmärksamhet då en ojämnt spridd gödning kan ha stora ekonomiska konsekvenser i form av lägre utbyte, liggsäd och sämre kvalitet.

Det kan vara stor skillnad på gödningstyperna och deras spridningsegenskaper kan variera mycket. Tillexempel kan samma typ av handelsgödning producerat på 2 olika fabriker men från samma producent, ändå behöva två olika inställningar på gödningsspridaren. Det är därför alltid en god idé att utföra ett spridningstest, så att du har möjlighet att fininställa din gödningsspridare korrekt innan spridningsarbetet på allvar går igång.

Yaras spridarbackar för spridarkontroll ger dig möjlighet att smidigt och lätt kontrollera om gödningen blir spridd korrekt. Kontrollen bör utföras jämnt under spridararbetet och som minimum varje gång man byter gödningstyp. Yaras spridarbackar kan köpas i Yaras webshop på: www.yara.se

Kväverekommendationer till gräsfrövall

 Arter som engelskt rajgräs, hundäxing, rödsvingel, rörsvingel och ängsgröe har behov för gödning tidigt vid tillväxtstart och det är vanligen i början av mars. Det är dock viktigt att jorden bär, så att man inte gör onödigt djupa spår i marken. Skulle vi få frost kan gödningen köras ut på morgonfrosten eftersom jorden torkar upp under dagen. Det är oftast bäst ekonomi i att köra med en NS-gödning, då användningen av P och K är begränsad. På jordar med lågt P-tal och K-tal kan det dock vara relevant att tillföra en NPKS-gödning.

I tabellen nedan kan man se de vägledande kvävemängderna, men det kan vara stor skillnad på den ekonomiska optimala mängden från mark till mark. Det är därför viktigt att tilldelningen kan anpassas för det enskilda fältet.

På kraftiga fält en delad giva ibland vara en idé för att bättre kontrollera tillväxten och vara en hjälp till tillväxtregleringen. Det är viktigt att fröet står upp vid blomningen och särskilt i arter som ex. Hundäxing, rödsvingel och rörsvingel.

 

Kg kväve fröskördeåren
Vår Höst
Engelskt rajgräs, Fodersorter 150-170 0-30
Engelskt rajgräs, Grönytesorter 130-150 0-30
Hundäxing 120-130 60
Rödsvingel 60-80 50-70
Rörsvingel 90-130 60
Timotej 80-120 0-30
Ängsgröe 70-100 60
Ängssvingel 80-110 60

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: