Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rätt pH hjälper grödans avkastning

Om en gröda skall avkasta optimalt, måste man minst tillföra det som förs bort med grödan. Det går bra att gödsla med Svenska Foders Balans 22-4-7, när det väl är dags för grödan att växa. Men det är inte tillräckligt om man ska få full effekt.

-Grödan kommer att växa, du kommer att få avkastning, säger Johanna Öwall, produktansvarig Växt. Men marken vi har är för dyrbar för att tänka så. Den måste leverera till max för att tillföra ett lantbruksföretag värde. Därför räcker det inte längre att gissa sig till vad man kan tänka sig att grödan behöver.

-Det är inte meningsfullt att lägga pengar på gödning, när grödan ändå inte utnyttjar näringsämnena på bästa sätt.
Och om du inte vet vad som redan finns i jorden, vilka näringsämnen, vad som saknas, hur ska du då kunna avgöra vad som behövs tillföras?

-Det är först när du vet vad din jord består av som du kan fatta kvalificerade beslut, fortsätter Johanna. Som vi idag odlar vår mark, så intensivt, för vi bort väldigt mycket näring. Då urlakas även kalken och så försurar vi ytterligare med nya gödselmedel.

Vikten av att kalka

Därför måste medvetenheten om en balanserad gödsling öka. Då ingår det att vi tänker kring pH-värdet och vikten av att kalka marken. Om vi inte tillför kalk, utnyttjas inte heller den gödning vi lägger på optimalt, menar Pierre Lindskog, produktansvarig kalk.

-Så vi måste tänka kalk – det är helt nödvändigt, om vi ska få grödor som drar nytta av markens näringsämnen.

Om man inte hinner kalka sina marker, finns det möjlighet att utnyttja granulerade mikroniserade produkter som Omya Calciprill och Omya Magprill.

-Dessa produkter tar hand om problemområden på ett effektivt och snabbt sätt. Med hjälp av den snabba höjningen av pH-värdet hjälper man tillgängligheten av andra näringsämnen.

-Men de kan aldrig vara en långsiktig lösning, de är ett mycket bra komplement, men kolla dina marker ordentligt, så du kan tillföra vad grödan behöver, avslutar Johanna och Pierre.
-Vi hjälper gärna till!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: