Search
Close this search box.

.

.

Sibelius med bättre bakningsegenskaper

För en säker odling av vårvete till kvarn krävs såväl högt falltal, god falltalsstabilitet, hög rymdvikt och högt protein. Det är många parametrar som ska stämma. Och det är egenskaper som testas årligen för att säkerställa att sorten håller de höga krav som ställs av såväl dig som kvarnen.

Förutom en förbättrad avkastning, minskad mottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna samt bättre stråegenskaper lyfter Sibelius bakningskvaliteten för kvarnen. Sibelius har flera års goda resultat i de officiella sortprovningarna, samt i de Cerealtekniska försöken, där de visat mycket goda bakningsegenskaper.

Fredrik Nilsson, Råvaruchef och Vice VD på Berthe Qvarn har sagt om deras provbakning av Sibelius.

-Provmalningen visar på ett mycket högt mjölutbyte, låg aska och mycket hög vattenabsorption. Det är ovanligt att se dessa höga vattenabsorptioner i vårvete, vilket vi ser som positivt. Sammantaget positivt resultat för Sibelius där det högsta värdet framförallt ligger i möjligheten att öka vattenabsorptionen i våra mjöl.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: