Search
Close this search box.

.

.

Tillväxtreglering, lössbekämpning, rödsotvirus – Fokus i Fält

Hösten är här, hörni! Tillväxtreglering av höstrapsen, effektiv lössbekämpning och rödsotvirus står på agendan i veckans Fokus i fält! Gör allt som är möjligt för att ge din gröda de bästa förutsättningarna – för kommande vinter och stundande vårsäsong!

 Tillväxtreglering av höstraps på hösten

En effektiv växtreglering bör planeras och utföras innan rapsen blivit för stor. Behandlingen säkrar att tillväxtpunkten håller sig nära jorden så att frosten därmed inte kan göra skada på hjärtskottet.

Flera faktorer har inflytande på risken för sträckning av tillväxtpunkten.

 • Tätt bestånd > 40 pl/m2
 • Tidig sådd
 • Rikligt med gödning > 60 kg N/ha
 • Radsådd
 • Sortens tendens att höja tillväxtpunkten

Om så bara en av ovanstående punkter passar in på din rapsodling, rekommenderar vi

 • 0,5-0,7 liter Caryx per ha redan när rapsen har 3-5 örtblad.

En tidig behandling med tillväxtreglering har en långt bättre effekt än att behandla när sträckningen är ett faktum. Därmed kan du hålla en låg dos. Se möjligheterna för behandling med växtreglerande medel i nedanstående schema.

Växtregleringsmedel och svampmedel godkända på hösten i höstraps.

 

Medel Rekommnderat liter pr. ha           Godkänt på hösten till Verkar mot Antal behandlingar        pr. växtsäsong
Caryx 0,5-0,7 Tillväxt-reglering

 

DC 13

Tillväxtreglering med en sidoeffekt på torröta och ljus bladfläck

 

 

Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 l/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.
Folicur Xpert 0,520 Svamp-bekämpning

 

DC 14-20

Torröta, Ljus bladfläcksjuke och med tillväxtreglerande sidoeffekt. Folicur Xpert får bara användas antingen höst eller vår.

Kom ihåg håll 7 dagars avstånd, före och efter, vid eventuell sprutning med Belkar.

Rödsotvirus – Ny App hjälper att kontrollera löss i höstspannmålen

Syngenta har utvecklat en ny app som kan hjälpa till med att varsla om när det är risk för löss i fälten på hösten efter sådd. Den heter BYDV Assist – vilket är en förkortning av den engelska benämningen på havrerödsot – Barley Yellow Dwarf Virus.

Genom att skriva in observationer från ditt eget fält i appen kommer den automatiskt uppdateras och skicka notiser när lössens livscykel kommer till en kritisk punkt för smittspridning.

Informationen från appen ska ses som vägledande information för att hitta rätt tidpunkt för behandling.

Appen BYDV-Assist vägleder till den optimala tidpunkten för behandling av sekundär smitta från löss som bär på rödsotvirus. Informationen i appen baseras på specifik väderdata i kombination med en modell som summerar de antal daggrader som krävs för att lössen ska spridas. Läs mer här

Löss överför rödsotvirus från planta till planta i höstspannmålen på hösten. Därför är det viktigt att du kollar din höstspannmål på angrepp av löss under hösten.

Rödsotvirus kan orsaka stora utbytestapp. Utbytestappet är skillnad mellan arterna och är störst vanligtvis i höstkorn, höstvete, råg och minst i rågvete. Den största risken för angrepp av löss är vid tidig sådd – typiskt innan den 10-15 september och under en mild höst.

Det värderas att bara 1-2 procent av lössen bär Rödsotvirus. Löss skall suga 2-3 dagar på en smittad planta för att kunna ta upp ett virus. Om förfrukten är en gräsmark som plöjts ner precis innan sådd, kan smittorisken vara större, och här skall du vara extra vaken. Följande faktorer ökar risken för smitta med Rödsotvirus i följande ordning.

 • Många löss i fält
 • Tidig sådd
 • Tidigare erfarenheter av kraftiga angrepp av Rödsotvirus
 • Mild lokal
 • Direktsådd 
 • Mild höst

Löss kan vara svåra att se, men lägger man sig ner och tittar på bladen i motljus är det enklare. Ser man mörka fläckar på bladen bör dessa ses över noggrant efter löss.

Vi rekommenderar bekämpning i höstspannmålen st 13-14 vilket motsvarar 3-4 blad med

 • 0,05 l Nexide CS pr. haom mer än 2-3 procent av plantorna är angripna av löss. Huvudalternativet!

Eller

 • 0,15 l Fastac 50 pr. ha, får inte längre säljas, men kan användas fram till 31/1-2022

Normalt är en enkel behandling nog, men om grödan är sådd tidigt och når stadie 13-14 redan i september, bör det göras en uppföljande sprutning 3 veckor efter den första sprutningen.

Grödan har sprutats 2 gånger mot löss och själva marken har bara sprutats en gång hösten 2020

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: