Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Tips för majsodling!

Säsongen som gick såg vi tydligt att majsodlingen klarade torkan bättre, på många håll och det kan föranleda att fler väljer att öka sin majsodling under kommande säsong. Eller till och med prova det för första gången. Här är då några tips som man kan ha till hands vid en sådan satsning.

  • Vårplöj gärna, plantorna vill ha lätt, lucker och varm jord (minst 8-100C för att gro)
  • Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna.
  • Använd ett sådjup på ca 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering.Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2.
  • Skörda vid en ts-halt på ca 30%.
  • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlings-lokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel.
  • Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare.
  • Lättensilerad men tar lätt värme vid uttag
  • Säljs i förpackningar om 50 000 frön

Majs i vallfoder

Majs har hög stärkelsehalt och energi vilket passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Det är också ett bra komplement att sprida sina risker på då den trivs vid torrår när vallen presterar sämre och tvärtom. En ko kan utfodras med 3-5 kg majs/dag. Man bör dock hålla koll på sortens icke smältbara fiberandel (iNDF), speciellt vid höga andelar majs i foderstaten, för att inte begränsa kons konsumtionsförmåga.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: