Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 16/2019

• Kerb 400 SC i höstrapsen • Ogräsbekämpning i höstspannmål – vad gör vi nu?

Kerb 400 SC i höstrapsen

Jordtemperaturen är nu under 10-12 oC och Kerb 400 SC kan därför användas i höstrapsen. Det kan vara stora fördelar med att behandla innan rötterna på ogräset blivit för stort. Dessutom bör rapsen ha utvecklat fem örtblad.

Kerb 400 SC verkar på gräsogräs och våtarv och är en god och viktig resistensbrytare i förhållande till de medel vi ofta använder i återkommande stråsädsskiften, och därför bör man inte spara på doseringen. Vi rekommenderar att du använder:

  • 1 – 1,25 liter Kerb 400 SC pr. ha.

Lägsta dosen använder man bara om det är ettårig vitgröe som dominerar. För övriga grästyper rekommenderar vi högsta dosering – se tabell där effektprocenterna för de enskilda gräsen står angivna.

Tänk på att det är en fördel med en god jordfukta vid vid sprutningen, eftersom prepraratet då fördelas bäst i rotzonen. Det går bra att spruta Kerb 400 SC på frusen jord, bara den inte är snötäckt.

Belkar och Kerb 400 SC?

De stora mängderna nederbörd har på flera ställen gjort att det ännu har behandlats mot örtogräs i höstrapsen och därför kan man överväga att blanda Belkar och Kerb 400 SC när vi nu kommer in i november månad.

Eftersom det är en stor skillnad på rapsmarkernas storlek, är det planternas utvecklingstakt som bestämmer doseringen av Belkar. Har rapsplanterna ännu inte 6 örtblad, bör det användas max 0,25 l Belkar per ha, och har rapsplantorna 6 örtblad eller fler bör doseringen vara 0,5 l Belkar per ha. Reducerade doseringar rekommenderas inte vid denna tidpunkt.

Tänk på: rekommendationerna är att bara blanda Belkar med antingen Fastac 50 mot rapsjordloppor, eller Kerb 400 SC. 3-kompontentsblandning är inte kontrollerat och rekommenderas inte!

Undvik att behandla i perioder med frost.

Ogräsbekämpning i höstspannmål – vad gör vi nu?

Höstsäden har i år såtts över en lång period, där en stor andel av arealen etablerades i en period med förhållandevis bra väder, sista halvan av september. Sedan dess har vädret dominerats av regn och blåst och därför är det relativt stora arealer som ännu inte behandlats mot ogräs – dock med mycket stor variation från område till område.

Som alltid är det viktigt att starta upp ogräsbekämpningen på hösten, så det bästa rådet är fortsatt att behandla alla de arealer där du kan köra i förnuftigt väder utan att lämna allt för våldsamma spår. Många ogräsarter bekämpas fortfarande bäst på hösten.

Svenska Foder rekommenderar GoldPack (20 l Boxer + 1 l Sempra = 10 ha)

DC 01-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra pr. ha

eller                                                   

DC 01-13                            2,5 l Purelo + 0,03 l Sempra pr. ha

Om vädret fortsätter att spela spratt är det inte säkert att man lyckas bekämpa ogräset på alla arealer, innan vintern kommer. Därför kommer troligtvis vara en del fält som man ska vara extra uppmärksam på att behandla till våren – innan ogräset hunnit utvecklas alltför långt.

5/5

 

Ogräsart

Effektprocent vid

1 l pr ha

1,25 l pr. ha

Renkavle

42

57

Vitgröe

93

96

Flyghavre

87

92

Våtarv

48

63

Sandlosta

82

89

Engelsk Rajgräs

62

74

Rödsvingel

93

96

Spildsäd

69

80

Åkerven

90

94

Råttsvingel

83

90

Effektprocent på de viktigaste ogräsarterna med mer än 6 blad. Grön markering i rutan vid >85 % bekämpning.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: