Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev nr 5/2019

  • Manganbrist i vårsäden bör förebyggas
  • Ogräs i majs
  • Skador av Belkar i höstraps.

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Vi ser dessvärre en del manganbrist i vårsäden och det torra vädret gör inte problemet mindre!

Manganbrist

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

  • 1,0 l Profi Mangan NOpr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

eller

  • 1,0-2,0 l Profi Basis Plus pr. ha. (89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l) 2-3 gånger

Både Profi Mangan NO3 och Profi Basis Plus kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel.

Ogräs i majs

Rena majsfält ger större utbyte

Med stigande jordtemperaturer har majssådden nu på allvar kommit igång. De tär viktigt att majsodlingen lyckas med ett högt utbyte och en prima kvalitet. Det kräver marker utan ogräs.

Ogräs före uppkomst: Före majsens uppkomst och vi understryker före majsen uppkomst, kan det ogräs som kommit upp som t.ex. Vitgröe bekämpas med 1,0 l Glyphomax HL 480 per ha. En Glyphomax-behandling före uppkomst ger ”lite mer luft” om vädret spelar spratt när bladsprutningen skall göras.

När jordtemperaturen först är stabilt stigande, gror majsen relativt snabbt, vilket man ska vara mycket uppmärksam på, om man väljer att starta ogrässtrategin med Glyphomax.

Ogräs efter uppkomst: Generellt skall ogräs i majs bekämpas när det är smått och det vill säga max 1-2 örtblad

  • 1:a sprutningen kommer vanligtvis komma 12-16 dagar efter sådd. Som i många andra sprutsituationer är det bättre att komma en dag för tidigt än en dag för sent
  • 2:a sprutningen utförs 10-14 dagar efter och senast när nyuppkomna ogräset har 1-2 örtblad.

Olika ogrässtrategier i majs

DC 00           1,0 l Glyphomax HL 480

1:a sprutning: 50 gr. MaisTer+0,67 l MaisOil+0,5 l Border 100 SC + 0,15 Starane 333 HL

Vid Skatnäva och Mjuknäva ersätts Starane av 5,6 gr. Harmony SX.

2:a sprutning: 50-100 gr MaisTer + 0,67-1,33 l MaisOil + 0,5 l Border 100 SC

Högsta MaisTer-dosering vid kvickrot, åkertistel och gråbo.

  • Om majsens tillväxt har avstannat på grund av kyla, kan man vanligen fortsätta den planerade ogrässtrategin. Det kan dock förekomma ljusa fläckar på bladen som är övergående.
  • Om växten (vaxskiktet?) och bladkanterna på majsen är direkt skadade, bör sprutningen vänta tills det kommer ljummare väderlek och tillväxten har kommit igång igen.

Radrensning: Om majsarealen skall radrensas är det viktigt att man före detta gör en effektiv ogrässprutning, så det inte finns ogräs kvar inom raderna. På marker med mycket och/eller stora ogräs kan det finnas behov för 2 ogrässprutningar innan man radrensar.

Mikronäring: Alla de produkter som är nämnda under bladsprutningarna kan vanligen  blandas med 1,0 l Profi Bor 150 + 1,0 l Profi ManganNO3 per ha på ett senare bladstadie kan man tillföra 2,0 l Profi Majs per ha 1-2 gånger. Med Profi Majs tillförs kväve, fosfor, bor, mangan, zink och calcium.

Skador av Belkar i höstraps

I några fält har användningen av Belkar på hösten medfört förstörd tillväxt för en del av plantorna. Erfarenheterna från 2018 var att det bara hade liten betydelse för utbytet.

Flera har även i år sett missbildningar bland annat med sammanväxta blad och ”trumpeter” i höstraps som följt på användning av Belkar i höstas.

Belkars verkningsmekanism i ogräsplanterna är att störa hormonbalansen så att ogräset dör. Någon gång då och då blir rapsplantorna också påverkade. Det sker primärt när plantorna är små vid spruttillfället och i överlappningen då dosen är dubbel. Symptomen ses ofta mer utbrett på vändtegen eller på andra ställen där rapsplanterna inte är så utvecklade vid spruttillfället som i resten av fältet.

2018 var det en del tillfälle där hormonverkan påverkade så att bladskeden omslöt huvudskottet, så att detta inte kunde växa upp och sätta blommor som normalt.

2019 ser det  ut att antalet fält med förekomst av skadade plantor är fler, och att det i några fall är mer utbrett med förekomst av hormonskador. Skadorna spänner från förtjockade bladskedar där huvudskottet växer vidare i nästan normalt tillstånd och till plantor där huvudskottet är helt omslutet. För många av de värst skadade plantorna kommer huvudskottet inte kunna växa sig igenom den deformerade bladskeden. Vid en tidpunkt kommer plantan att börja kompensera med sidoskott, liksom grannplantor i någon grad kommer att fylla ut utrymmet. Därför förväntas det vara mindre påverkan av utbytet än procentandelen av skadade plantor skulle kunna indikera.

Det finns god dokumentation på att skadorna främst inträffar vid sprutning av små plantor. Under hösten 2018 grodde rapsen ojämnt många platser – på grund av torkan. En del plantor var därför för små, när man sprutade med Belkar, eftersom grödan inte har nått rätt utvecklingststadie. Det kan dessutom vara en omständighet att det har varit relativt höga temperaturer, vilket är en känd orsak till att hormonmedel ibland påverkar själva grödan.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: